Metų skaitmenų nusidėvėjimo apskaičiavimo metodas

Šis metodas, kaip ir mažėjantis balansas, grindžiamas prielaida, kad ilgalaikio turto vertės sumažėjimas iš pradžių bus didesnis ir mažės palaipsniui mažėjant tokio turto gyvavimo laikotarpiui.

Nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

Iliustracija:

Turtas buvo įsigytas už 50 000 „Rs“, kurio efektyvus tarnavimo laikas yra 5 metai.

Apskaičiuota, kad laužo vertė yra 5 000 Rs. Metų nusidėvėjimas apskaičiuojamas taip:

Sprendimas:

Nurašoma suma = 50 000 - 5 000 = 45 000

Visų skaitmenų suma yra 15, ty 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15