Sukauptų pajamų koregavimo įrašai (su pavyzdžiais)

Sukauptų pajamų koregavimo įrašai galutinėse sąskaitose!

Sukauptos pajamos yra suma, uždirbta, bet faktiškai negauta per ataskaitinį laikotarpį, arba iki galutinės ataskaitos rengimo datos atitinkamam laikotarpiui. Tokios gautinos pajamos taip pat vadinamos uždirbtomis, bet negautomis pajamomis arba sukauptomis pajamomis ar gautomis ir nesumokėtomis pajamomis.

Pavyzdžiui, palūkanos už investicijas, nuoma iš subnuomos, komisiniai už pardavimą ir kt., Kuriuos uždirbo verslas per tam tikrą apskaitos laikotarpį, bet galbūt iki šiol nebuvo gauti. Taigi tokios galutinės pajamos turi būti koreguojamos, kai parengiamos galutinės sąskaitos. Pavyzdžiui, komisiniai buvo uždirbti, bet negavo.

Pavyzdžiai: koregavimo įrašas yra:

Dvigubas sukauptų pajamų poveikis yra:

1. Jis įskaitomas į pelno (nuostolio) ataskaitą

2. Jis rodomas balanso turto pusėje.