Kokie yra pagrindiniai skundų tvarkymo aspektai?

Pagrindiniai skundų tvarkymo aspektai yra šie:

Skundas reiškia bet kokį nepasitenkinimą ar nepasitenkinimą, nesvarbu, ar jis yra išreikštas ar ne, ar galiojantis ar ne, atsirandantis dėl ko nors, kas yra susijusi su įmone, kurią darbuotojas mano, tiki ar net jaučia, yra nesąžiningas, neteisingas ar netinkamas.

Image Courtesy: 2012books.lardbucket.org/books/beginning-human-relations/80.jpg

Skundai turi didelę reikšmę kaip pramoninių ginčų teikėjai. Neišspręstos problemos gali tapti pramonės ginčais, todėl skundai laikomi ledkalnio patarimais dėl pramoninių konfliktų.

Skundai gali būti apibūdinami kaip „embrioniniai“ ginčai, kuriuos reikia išspręsti kuo greičiau. Trys pagrindiniai skriaudos principai - atsiskaitymas žemiausiu lygiu, kuo greičiau atsiskaitymas ir atsiskaitymas nukentėjusiems.

Visų pirma, sprendžiant skundus, reikia atkreipti dėmesį į problemų priežastis arba dėl to kylančias problemas. Jei darbuotojas yra nepatenkintas dėl to, kad jam nebuvo tinkamai paaukštintas, kai kurie gali kreiptis į nepagrįstą paaukštinimą, o kiti gali pareikšti nepasitenkinimą.

Antra, kyla abejonių dėl kažko, susijusio su įmone. Kažkas įmonėje, jos veikla ar priežiūra ar politika, gali būti skundo šaltinis. Trečia, nepasitenkinimas ir nepasitenkinimas gali būti išreikšti ar numanomi. Tačiau dauguma įmonių pripažįsta, kad skundai yra tik tie, kurie išreiškiami raštu.

Skundų tvarkymo kanalai turėtų būti kruopščiai parengti ir informacija turėtų būti skleidžiama darbuotojui. Būtina, kad darbuotojai žinotų kanalus, kuriais jie vėdina skundus. Yra dvi procedūros, kaip išspręsti skundus - atvirų durų politika ir laiptų procedūra.

Kai kurios kompanijos turi neformalią ir atvirą durų tvarkymą dėl skundų nagrinėjimo, o darbuotojai gali laisvai eiti į aukščiausio lygio vadovus su savo nusiskundimais dėl žalos atlyginimo. Didelėse įmonėse atvirų durų politika netinka. Todėl dauguma įmonių įdiegė žingsnių pakopų procedūrą, kad būtų galima išspręsti skundus.

Pagal šią procedūrą nukentėjęs darbuotojas pirmiausia pateiks skundą pirmos eilės vadovui. Kitaip tariant, skundas turėtų būti nagrinėjamas pirmiausia žemiausiu lygiu.

Jei jis išsprendžiamas, nukentėjusiam darbuotojui nepasitenkinimas, klausimas baigsis. Jei jis nėra patenkintas prižiūrėtojo sprendimu, darbuotojas, turintis skundą, nueis į kitą aukštesnę instituciją, kuri yra departamento vadovas.

Net jei darbuotojo skundas šiuo metu nėra išspręstas, turi būti numatytas trečias žingsnis sprendžiant skundus. Trečiajame etape bendras skundų komitetas peržiūri skundą. Darbuotojai, kurie netenkina pasitenkinimo net ir šiame etape, turėtų turėti galimybę patekti į įmonės vadovą.

Bendrovės viršininkas yra įsteigtas kaip galutinis apeliacinis teismas. Daugumoje procedūrų personalo pareigūnas nesudaro žingsnio, tačiau jo pagalba taip pat yra nagrinėjama skundų nagrinėjimui. Vadovaudamasis skundais, vadovybė, kiek įmanoma, turėtų vengti teisinio požiūrio, nes nuolatinės nuorodos į nuolatinius pavedimus gali apsunkinti bylą.