Obligacijų išpirkimo laikas

a) Išpirkimo laiko nustatymas:

Paprastai obligacijos yra išperkamos bendrovės, pasibaigus jų gyvenimui, atsisakydamos pažadėtos sumos. Tačiau kartais bendrovė pasilieka teisę išpirkti obligacijas net iki jų gyvavimo pabaigos dalimis arba perkant jas iš atviros rinkos. Jei bendrovė nusprendžia išpirkti obligacijas dalimis, tai kurios obligacijos turėtų būti įtrauktos į pirmąjį sąrašą ir kurios antrajame sąraše nustatomos loterijos būdu.

Šis metodas yra žinomas kaip „išpirkimas iš partijų“. Kita vertus, jei bendrovė nori išpirkti obligacijas iki termino pabaigos ir tuo pačiu metu nenori pateikti įspėjimo, ji gali tai padaryti ir įsigydama iš atviros rinkos. Kai obligacijos įsigyjamos iš atviros rinkos, tai automatiškai lemia obligacijų išpirkimą, nes bendrovė tampa ir šių obligacijų ieškovu, ir mokėjimo institucija.

b) Išpirkimo sumos nustatymas:

Mokėtinų obligacijų suma priklauso nuo to, kad kada ir kaip išpirkti obligacijas. Pažymėtina suma turi būti sumokėta, jei obligacijos yra išperkamos išperkant partijas arba pasibaigus laikui. Mokėtina suma paprastai yra nominali vertė arba priemoka, tačiau ji niekada negali būti taikoma nuolaida. Tačiau, kai obligacijos yra išperkamos perkant atviroje rinkoje, mokėtina suma priklauso nuo rinkos kainos, kuri gali būti lygi, užmokesčio ar nuolaida. Tačiau obligacijos yra perkamos iš atviros rinkos (išpirkimo tikslu) tik tada, kai jos yra kotiruojamos žemiau nominalios vertės.

c) Išpirkimo fondų šaltinio sudarymas:

Paprastai obligacijų išpirkimui reikalinga suma yra didelė. Taigi, jei nebus panaudoti tinkami išpirkimo šaltiniai; po to, kai išpirkus obligacijas bendrovė gali susidurti su finansiniais sunkumais. Todėl reikėtų atidžiai stebėti obligacijų išpirkimo šaltinius.

Šiuo tikslu bendrovė gali priimti bet kurį iš šių kursų:

a) Naujo kapitalo didinimas.

b) Naudojant sukauptą pelną.

c) Lėšų panaudojimas.

d) turto realizavimas.

Trumpai tariant, obligacijos gali būti išpirktos šiais būdais:

a) Metinėmis įmokomis arba loterijomis:

Pagal šį metodą tam tikra dalis visų obligacijų yra išperkamos reguliariais intervalais per visą obligacijų gyvavimo laiką. Taigi, pasibaigus obligacijų gyvavimo laikui, obligacijos yra visiškai išpirktos.

b) Vienkartinės sumos išpirkimas pasibaigus nustatytam laikotarpiui:

Pagal šį metodą visa obligacijų suma išperkama viena vienkartine suma, pasibaigus tam tikram laikotarpiui, ty išpirkimo metu arba bendrovės pasirinkimu, tokiu nustatytu laikotarpiu pagal emisijos sąlygas.

c) Pirkdami obligacijas atviroje rinkoje:

Bendrovė gali pasilikti teisę įsigyti savo obligacijas atviroje rinkoje. Kai obligacijos yra laisvai prieinamos žemiau nominalios vertės arba obligacijos yra kotiruojamos vertybinių popierių biržoje, bendrovė gali panaudoti bet kokį grynųjų pinigų perteklių įsigyti savo obligacijas ir jas atšaukti.

d) konvertuojant į akcijas:

Bendrovė gali išleisti konvertuojamąsias obligacijas, suteikiančias galimybę obligacijų turėtojams keistis savo obligacijomis dėl nuosavybės akcijų ar bendrovės privilegijuotųjų akcijų. Kai obligacijų turėtojai naudojasi šia galimybe ir bendrovė išleidžia akcijas, ji vadinama išpirkimu konvertuojant.