Negrąžintinų bendrovės akcijų (apskaitos įrašų) išpirkimas

Šis skyrius buvo įtrauktas į bendrovių 1988 m. Įstatymo pataisą. Jis susijęs su privalomomis negrąžintinų privilegijuotųjų akcijų išpirkimu.

Pagal šį skyrių:

(a) Visos esamos negrąžintinos privilegijuotosios akcijos bus išperkamos per 5 metus nuo 1988 m.

b) Visos išperkamos privilegijuotosios akcijos, kurios gali būti išperkamos po 10 metų nuo išleidimo datos, bendrovės išperkamos per nustatytą terminą arba 5 metus nuo pakeisto akto pradžios, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra ankstesnis.

Gali būti atvejis, kai bendrovė negali išpirkti tokių akcijų per minėtą laikotarpį ir sumokėti dividendus, jei tokių yra. Tokiu atveju bendrovė, patvirtinusi Tarnautojų teismą, gali išleisti kitas išpirkimo teises turinčias akcijas, kurių suma yra lygi, ir nelikviduotos privilegijuotosios akcijos laikomos išpirktomis.

Jei nesilaikoma 80-A skirsnio nuostatų:

a) Už tokį įsipareigojimų nevykdymą atsakinga įmonė baudžiama bauda, ​​kuri gali būti pratęsta? 10 000 per dieną nuo įsipareigojimų nevykdymo datos tęsiasi.

b) Už kiekvieną įsipareigojimų nevykdymą atsakingas bendrovės pareigūnas baudžiamas laisvės atėmimu už laikotarpį, kuris gali būti pratęstas iki trejų metų, ir už tai taip pat skiriama bauda.

Apskaitos įrašai arba problemų sprendimo tvarka:

Dalyvaujami šie žurnalo įrašai, susiję su pirmenybinių akcijų išpirkimu.

(1) Bendra suma, mokėtina privilegijuotiems akcininkams:

a) Jei išpirkimas yra lygus

Išperkamos privilegijuotos akcijos kapitalo sąskaita Dr. (su nominalia verte)

Išankstinė akcininkų sąskaita

b) Jei išpirkimas yra priemoka.

Išpirkimo privilegijuotoji akcinio kapitalo sąskaita Dr. (su nominalia verte)

Mokestis už išpirkimo sąskaitą Dr. (išpirkimo įmokos suma)

Išankstinio akcininkų sąskaitos (bendra išpirkimo suma)

Pastaba:

Labai svarbu pastebėti, kad išpirkimo metu išpirktos pirmumo teisės akcijos turi būti visiškai apmokėtos iki išpirkimo.

(2) Akcijų išleidimas:

Jei yra išleidžiamas naujas akcinio kapitalo išpirkimas, įrašai yra

a) Jeigu akcijos išleidžiamos nominalia verte

Banko sąskaita Dr.

Dalintis kapitalo sąskaita

b) Jeigu akcijos yra išleidžiamos priemoka.

Banko sąskaita Dr.

Dalintis kapitalo sąskaita

Į Saugumo priemokų sąskaitą

(c) Jei akcijos yra išleidžiamos su nuolaida

Banko sąskaita Dr.

Nuolaida akcijos sąskaitoje Dr.

Dalintis kapitalo sąskaita

(3) Pervedimas į kapitalo išpirkimo rezervo sąskaitą:

Reikalinga suma iš pelno (nuostolio) ataskaitos arba bendrojo rezervo ar bet kokio kito rezervo, skirto dividendų paskirstymui, turėtų būti perkelta į kapitalo išpirkimo rezervo sąskaitą, reikalingą privilegijuotųjų akcijų išpirkimui.

Pelno ir nuostolių sąskaita Dr.

arba Bendrosios atsargos sąskaita Dr.

Kapitalo išpirkimo rezervo sąskaita

(4) Išpirkimo įmokos dydžio suteikimas (jei išpirkimas yra priemoka)

Pateikite priemoką, kuri turi būti sumokėta už išpirkimą iš privilegijuotųjų akcijų iš užstato sumos (iš naujos emisijos ar esamo balanso) arba pelno ir nuostolio sąskaitos arba bendrojo rezervo ir tt

Saugumo priemokų sąskaita Dr.

arba

Pelno ir nuostolių ataskaita Dr.

arba

Bendroji atsargų sąskaita Dr.

Priemoka už pirmenybės akcijų išpirkimą.

(5) Grynųjų pinigų išpirkimo organizavimas:

Jei likvidaus turto negalima mokėti privilegijuotiems akcininkams. Išpirkimo atveju bendrovė gali parduoti bet kurį turtą arba gali būti sudarytas banko sąskaitos pereikvojimas.

a) Jei turtas yra parduodamas, jo nominalia verte arba balansine verte

Banko sąskaita Dr.

Į turto sąskaitą

(b) Jei turtas yra parduodamas nuostoliu arba mažesnis už nominalią vertę arba balansinę vertę.

Banko sąskaita Dr.

Pelno (nuostolio) ataskaita Dr.

Į turtą

[ Pastaba: jei pelnas parduodamas tada atvirkštinis įrašas]

(6) Lengvatinių akcijų išpirkimas, konvertuojant kitą akciją:

Jei privilegijuotųjų akcijų išpirkimas atliekamas konvertuojant kai kurias kitas akcijas, bus atliktas šis įrašas.

Privilegijuotas akcinis kapitalas A / c Dr.

Jei norite bendrai naudoti kapitalo (naują) paskyrą

(7) Mokėjimas privilegijuotiems akcininkams:

Kai suma yra mokama privilegijuotiems akcininkams.

Pirmenybės akcininkų sąskaita Dr.

Bankui

Iliustracija:

UAB „JK“ turi Rs. 2010 m. Balandžio 1 d. 10, 00 000 išpirktų privilegijuotųjų akcijų, kurios bus išperkamos 2011 m. Kovo 31 d. Bendrovė nusprendė išleisti 5 tūkst. R akcijų. 100 kiekvienos iš jų yra 10% priemoka.

Pirmiau minėtas klausimas buvo pasirašytas ir gautos visos sumos. Bendrovė turi pakankamai pelno. Duokite žurnalo įrašus.