Pardavėjų veiklos vertinimo priežastys

Reguliariai galima įvertinti pardavėjų veiklą.

Šios priežastys gali būti.

1. Padidinti pardavimo metodus:

Pardavimų jėgos vertinimas leidžia vadovams ir pardavimų vadovams nustatyti, ar pardavėjai veikia efektyviai, kad būtų galima imtis reikiamų priemonių jų pardavimo metodams pagerinti.

2. Atsakymai į tokius klausimus kaip:

Ar pardavėjas gauna teisingą būsimo kliento tipą?

Ar jis gauna pakankamai pardavimo interviu?

Ar pardavimų pristatymai planuojami tinkamai?

Ar demonstracijos yra veiksmingos?

Kaip jie įveikia kliento prieštaravimus?

Ar jie efektyviai naudojasi savo laiku?

Ar pardavimo pastangos yra subalansuotos tarp aukštos ir mažo pelno produktų? Ir taip toliau.

3. Nustatyti pardavėjo vertę:

Pardavimų jėgos vertinimas leidžia pardavimų vadybininkui arba vadovui objektyviai nustatyti tikrąją pardavėjo vertę, kad galėtų priimti aiškius sprendimus dėl jo skatinimo, didinimo, perkėlimo ar netgi nugriauti ar iškrauti.

Toks vertinimas suteikia faktinę analizę, ar pardavėjas pasiekė arba per tam tikrą laikotarpį nepasiekė sėkmės ar nesėkmės priežasčių. Tai suteikia nešališką pagrindą konkrečiam mąstymui ir tvirtam veiksmui.

4. Veiksmingai valdyti kompensavimo planus:

Pardavimų efektyvumo vertinimas yra neišvengiamas, kai naudojamasi kompensavimo planais, kurie turi būti pagrįsti jo gebėjimu parduoti patenkinamą pardavimų apimtį arba didelio pelno prekes arba veikti mažomis pardavimo sąnaudomis. Jis gali pasiūlyti pakeitimus, taikomus konkrečiam kompensavimo planui konkrečiam pardavėjui ar grupei.

5. Norėdami pagerinti pardavimų efektyvumą:

Pardavėjai yra motyvuoti pagerinti savo veiklą per ankstesnius įrašus, nes; geriausias gali būti toliau tobulinamas.

Pripažinimas vykdant išskirtinius rezultatus padidina pardavimo jėgos moralę. Geras pardavėjas domisi periodiniu savęs vertinimu, kad būtų galima toliau tobulėti.

6. Tobulinti priežiūros kokybę:

Periodiškai vertinant pardavimo rezultatus pagerėja priežiūros darbo kokybė, teikiant priežiūros institucijoms faktus ir išsamesnę informaciją apie prastų pardavimų rezultatų priežastis, kad būtų galima imtis konkrečių priemonių spragoms ištaisyti.

7. Saldinti santykius aukštesniame lygyje:

Vertinant pardavimų jėgos efektyvumą, žmonės, turintys viršų, pavyzdžiui, pardavimų vadybininkas, pardavimų vadovas, filialų vadovai ir kiti administraciniai aukštesnieji asmenys, gali aptarti, apsvarstyti pardavimų problemas ir išspręsti patenkinamą sprendimą.

Čia tarp pardavimų jėgos ir aukščiausio lygio vadovų susibūrę žmonės gali teikti konkrečias rekomendacijas aukštesniems asmenims, kad būtų išspręstos skubios ir neatidėliotinos pardavimo problemos. Čia visi suinteresuoti asmenys yra naudingi, todėl tarp vertintojų ir vertintojų bus patikimesni santykiai.