Klientų dalyvavimo skirtingose ​​tarnybose lygiai

Klientų dalyvavimo skirtingose ​​tarnybose lygiai!

Klientų dalyvavimo žemo, vidutinio, aukšto lygio lygis įvairiose tarnybose skiriasi, kaip parodyta 19.1 lentelėje. Kai kuriais atvejais būtinas kliento fizinis buvimas (nedidelis dalyvavimo lygis), o įmonės darbuotojai atlieka visus paslaugų gamybos darbus, kaip ir simfoninio koncerto atveju.

Simfoniniai lankytojai turi dalyvauti, kad gautų pramoginę paslaugą, tačiau kai jie sėdi, nereikia nieko kito. Kitais atvejais, norint padėti paslaugų organizacijai sukurti paslaugą (vidutinio lygio dalyvavimas), reikalingi vartotojų indėliai. Įėjimai gali apimti informaciją, pastangas ar fizinę nuosavybę.