Žurnalo įrašas, skirtas nurašyti „Išlaidos skolos vertybinių popierių emisijai“

Apskritai, išleidžiant obligacijas bendrovė patiria tam tikrų išlaidų. Šios išlaidos gali priklausyti nuo prospekto ir kitų dokumentų, reikalingų obligacijų, reklamos išlaidų, tarpininkavimo ir kt., Spausdinimo išlaidų. Šios išlaidos paprastai yra nurašomos per pelno (nuostolio) ataskaitą dalimis. Arba „Vertybinių popierių premijų rezervo sąskaita“ arba „Kapitalo rezervas“ gali būti panaudoti „Debitorių obligacijų emisijos išlaidoms“ nurašyti.

Žurnalo įrašas, skirtas nurašyti „Išlaidos obligacijoms išduoti“:

Pelnas ir nuostoliai A / c (OR) Dr.

Vertybinių popierių premijos rezervas A / c Dr.

Išlaidos obligacijų A / c išdavimui

(Nurašytos išlaidos)

Iliustracija:

(Skolų išleidimo išlaidos) Agra Mechanical Ltd. išleido 5000, 12 proc. 100 - 10% priemoka. Ši suma mokama Rs. 60 paraišką ir Rs. 50 (įskaitant priemoką) dėl paskirstymo. Išlaidos obligacijų emisijai buvo Rs. 15 000. Jie nurašomi nedelsiant.