Kapitalo atskleidimas balanse

Paprastai kapitalas parodomas įmonės balanso įsipareigojimų pusėje. Bendrovės akcinis kapitalas parodomas vadovų akcininkų fonde. Apmokėtas kapitalas yra tikrasis kapitalas, kurį faktiškai sumokėjo akcininkai. Šis kapitalas pridedamas siekiant užbaigti visą įsipareigojimų pusę. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo VI priedo I dalį, akcinis kapitalas turėtų būti parodytas balanse tokiu būdu.

Akcinio kapitalo pateikimas bendrovės balanse:

Kaip nurodyta 1956 m. Akcinių bendrovių įstatymo VI priede, Akcinis kapitalas turi būti atskleistas Bendrovės balanse tokiu būdu:

1 iliustracija :

„Sony Ltd.“ buvo įsteigta su nominaliu akcinio kapitalo kapitalu. 20, 00 000 padalintas į 20 000 kiekvienos Rs.100 akcijų. Bendrovė siūlo 13 000 akcijų viešai mokamoms Rs. 30 už akciją paraiškoje, Rs. 30 vienai akcijai skirto paskirstymo ir pirmojo ir galutinio kvietimo balansas. Paraiškos buvo gautos už 12 000 akcijų. Visi pinigai, mokėtini už paskirstymą, buvo tinkamai gauti, išskyrus 100 akcijų, kurias turėjo X. Pirmasis ir Galutinis kvietimas nebuvo atliktas Bendrovėje.

Kaip parodyti atitinkamus „Sony“ balanso straipsnius?