Skirtumas tarp taškinio ir netiesioginio vandens taršos šaltinių

Kai kurie pagrindiniai vandens ir taršos šaltinių skirtumai yra tokie:

Vandens taršos šaltinis:

1. Tai tarša, kurią sukelia nuotekų išleidimas viename taške.

Image Courtesy: codoruscreek.net/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/may8033pollution.jpg

2. Dėl didelio masto teršalų patekimo į vieną tašką užterštumas ir žalingas poveikis vandens kokybei yra maksimalūs.

3. Valymo įrenginiai gali būti įrengti nuotekų srauto zonoje.

4. Kitų rūšių kontrolės priemonės nebūtinos.

Vandens taršos šaltinis:

1. Tai tarša, kurią sukelia teršalų išmetimas per plačią teritoriją.

2. Dėl didelio ploto ploto teršalų poveikis šiek tiek sumažėja.

3. Šio tipo taršai apdorojimo įrenginys yra nenaudingas.

4. Kontrolės priemonės reikalingos dideliu mastu, kad nebūtų išlaisvintos teršalai.