Įmonių socialinė atsakomybė ir mažos bei vidutinės įmonės

MVĮ tampa vis labiau privalomos priimant socialines iniciatyvas, jei tai lemia vyriausybės politika arba galingi verslo partneriai.

Norint realiai priimti socialiai atsakingą darbotvarkę, reikia plėtoti tinkamą verslo atvejį. Turi būti nustatyta, kad mažoms įmonėms ekonomiškai naudinga priimti ĮSA.

Didelėse įmonėse yra gana tvirtas ĮSA verslo atvejis. Buvo atlikti tyrimai, susiję su ilgalaikių didelių įmonių finansiniais rezultatais su jų socialiniais ir aplinkosauginiais rezultatais.

Deja, verslo įmonių socialinės atsakomybės mažosiose ir vidutinėse įmonėse atvejis nėra beveik toks pat stiprus kaip didelių įmonių atveju. Nepaisant to, jo svarba negali būti sumažinta. Čia aptariami pagrindiniai MVĮ verslo atvejai.

Rinkodaros privalumai:

ĮSA padės mažosioms įmonėms geriau suderinti dabartinius ir kylančius vartotojų susirūpinimą keliančius klausimus, o tai leis jiems patekti į naujus vartotojus ir naujas rinkas. Tai padės jiems pasiekti ir viršyti socialiai suinteresuotų piliečių lūkesčius.

Verslo partnerystės:

Gerai apibrėžta ĮSA darbotvarkė padės MVĮ užmegzti glaudesnius ryšius su tarptautiniais prekybos centrais ir gauti sutartis iš šių tarptautinių prekybos centrų. Tai dar labiau išryškėja daugiašalių įmonių, turinčių tas pačias konkrečias problemas, kaip MVĮ, atveju.

Išlaidos:

Kai kurios socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos iš tiesų gali sutaupyti lėšų MVĮ. Energijos taupymo priemonės gali sumažinti elektros energijos sąnaudas, sumažinti atliekų kiekį, o kitas socialines priemones, skirtas darbuotojams, galima sumažinti darbo stažą ir darbuotojų apyvartą.

Produktyvumo gerinimas:

Kartu su sąnaudų taupymu geresnis ĮSA skatinamas efektyvumas gali padėti MVĮ gerinti kokybę ir našumą. Tai gali sukelti naujų būdų dirbti, valdyti riziką ir ugdyti įgūdžius.

Kiti ryšiai:

Net jei MVĮ nesiekia plėtoti savo prekės ženklo nacionaliniu mastu, geros reputacijos turėjimas gali padėti bendrovei su valdžios institucijomis ir vietos bendruomene. Ilgalaikėje perspektyvoje atsidurs gerose vietinės bendruomenės knygose.