Alternatyvūs reklamos metodai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus

Reikėtų atidžiai apsvarstyti, ar tam tikros rūšies skatinimas gali būti naudingas rinkodaros strategijai. Kiekviena situacija turi būti išnagrinėta iš esmės.

Visų pirma reikėtų apsvarstyti alternatyvius reklamos metodus pagal šiuos kriterijus:

1. Bendrosios rinkodaros tikslai

2. Paslaugos pobūdis

3. Tikslinių vartotojų charakteristikos

4. Tarpininkų pobūdis ir nuostatos (jei yra)

5. Konkurentų veikla

6. Sąnaudų efektyvumas

7. Integracija su kitais rinkodaros elementais

8. Veiksmingo įgyvendinimo reikalavimai

9. Matavimo klausimai

10. Teisiniai aspektai

1. Tikslai:

a. Ar skatinimas atitinka bendruosius paslaugų rinkodaros tikslus?

b. Ar skatinimas yra universalus, galintis veiksmingai pasiekti kelias grupes (pvz., Naujus ir esamus vartotojus) ir vienu metu vykdyti kelis tikslus (pvz., Skatinti perėjimą ir kelis pirkimus)?

c. Ar skatinimas kreipiasi į vartotojus, tarpininkus ir susisiekia su darbuotojais?

d. Ar skatinimas gali efektyviai veikti kaip nacionalinis skatinimas ir (arba) vietinis skatinimas atrankos rinkos srityse? Pavyzdžiui, kupono lašai gali būti įrengti atskiroje rinkos zonoje, tačiau loterijos ar konkursai paprastai turi būti nacionaliniai.

2. Paslauga:

a. Ar paslauga yra suplanuotas ar impulsinis pirkimas? Jei pastarasis, ar skatinimas daro įtaką paslaugų teikimo vietoje?

b. Ar produktas dažnai ar dažnai perkamas? (Jei reklamos pasiūlyme reikalingi keli pirkimai, nukrypimas bus didesnis tiek, kiek produktas bus perkamas rečiau.)

c. Ar produkto savybės atitinka šį reklamos metodą?

3. Vartotojas:

a. Ar tiksliniai vartotojai yra pripratę prie šios reklamos technikos? Jei ne, ar jie gali tai suvokti kaip netinkamą?

b. Ar skatinimas mažina suvokiamą pirkimo riziką?

c. Ar reklamos sąlygos yra paprastos ir lengvai suprantamos?

d. Ar paaukštinimas skatina vartotoją nedelsiant arba vėluojant?

e. Kiek vartotojų pastangų reikia norint pasinaudoti reklaminiu pasiūlymu?

f. Ar skatinimo sąlygos yra lanksčios ir siūlo vartotojams galimybes?

4. Tarpininkai:

a. Kiek tarpininkų reikės papildomų pastangų sėkmingai įgyvendinti reklamą?

b. Ar skatinimas siūlo tiesioginę pardavimo tarpininkų naudą?

c. Kiek lankstumo skatina tarpininkai laiko ir vykdymo požiūriu?

d. Ar skatinimo tarpininkai gali būti pasiūlymo šaltinis?

e. Ar reklamai būdinga kūrybinga ir įdomi pardavimo vieta?

5. Konkurencija:

a. Ar konkurencingi produktai šiuo metu naudojasi šia reklamavimo technika?

b. Kaip greitai konkurentas gali reaguoti su panašiu ar geresniu skatinimu?

6. Sąnaudų efektyvumas:

a. Kokia yra didžiausia tikėtina atsakomybė už reklamą?

b. Ar reklaminio pasiūlymo sąlygos gali būti sukurtos siekiant sumažinti atsakomybę? (Pvz., Grąžinimo pasiūlymui reikalingų pirkimo įrodymų skaičius gali būti padidintas taip, kad padidėtų nukrypimas nuo kainos ir sumažėtų faktinės išlaidos.)

c. Kaip gali būti prognozuojamos reklamos išlaidos? Ar tai pažeidžiami ad hoc tarpininkų (pvz., Kuponų brokerių) veiklai, kad būtų galima gerokai viršyti prognozuojamas išlaidas?

d. Ar skatinimas susieja kapitalą, pvz., Į priemokų sąrašą?

e. Ar reklamos išlaidos yra susijusios su mokėjimu už kuponus ar investicijomis (loterijos)?

f. Ar šis skatinimas yra pažeidžiamas atliekoms ir piktnaudžiavimui tokiomis veiklomis kaip pilferacija ir ne išpirkimas?

g. Ar paaukštinimas gali būti suprojektuotas taip, kad būtų kuo labiau sumažintas vartotojų, galinčių pasinaudoti pasiūlymu, skaičius daugiau nei vieną kartą?

7. Integracija:

a. Ar paaukštinimas gali būti lengvai integruotas su kitais komunikacijos elementų elementais, įskaitant reklamą, asmeninį pardavimą ir pardavimo vietas?

b. Ar skatinimas gali sustiprinti paslaugų reklamos temą ir prisidėti prie franšizės kūrimo?

c. Ar skatinimas gali būti integruotas su kitomis reklaminėmis priemonėmis, kad būtų sukurtas dramatiškas įvykis?

d. Ar paaukštinimas gali būti lengvai naudojamas vykdant akcijas, susijusias su keliomis paslaugomis, taip pat ir vienintelėmis paslaugomis?

e. Ar šios paslaugų kategorijos sėkmingos rinkodaros tradicijos skatinimo dalis?

8. Įgyvendinimas:

a. Kiek reikalingų pastangų, reikalingų vadovybei ir pardavėjams, kad jie sėkmingai įgyvendintų reklamą?

b. Ar pardavėjai tikisi, kad skatinimas palengvins pardavimo užduotį?

c. Kokiu mastu išorės agentūrų paslaugos reikalingos reklamai įgyvendinti?

d. Ar vadovybė kontroliuoja pasiūlymo pristatymo išlaidas ir laiką?

e. Ar vadovybė turi ankstesnę patirtį, susijusią su tokio pobūdžio skatinimu?

f. Kiek laiko reikia įgyvendinti?

9. Matavimas:

a. Kokios priemonės yra skirtos atsakymui į paaukštinimą įvertinti ir kaip vertingos?

b. Ar poveikis gali būti nebrangiai matuojamas ir palygintas su kitų tos pačios ir skirtingos reklamos skatinimo poveikiu?

c. Ar reakcija sutelkta per trumpą laikotarpį po reklamos pradžios, ar yra reikšmingų vėlavimo efektų, kurie gali sumažinti tikslumą ir padidinti matavimo sąnaudas?

10. Teisinė ir etinė:

a. Ar yra tokio pobūdžio reklamos kūrimo ir naudojimo teisinių ar etinių apribojimų?

b. Ar šios rūšies skatinimas gali būti įgyvendinamas nacionaliniu lygmeniu, ar yra vietinių įstatymų, pagal kuriuos kiekvienoje valstybėje reikia pritaikyti pasiūlymą?