8 Bendrieji principai, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant kitą mokymo programą

Organizuojant mokymo programą, reikia atsižvelgti į bendruosius principus:

i) Mokymo tikslas - padėti siekti įmonės tikslų, suteikiant darbuotojams galimybes visais organizaciniais lygmenimis įgyti reikiamų žinių, įgūdžių ir požiūrių.

ii) Pirmasis mokymo etapas - nustatyti poreikius ir tikslus.

Image Courtesy: prospeakers.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/Execut_Standup.jpg

iii) Mokymo plano tikslai ir apimtis turėtų būti apibrėžti prieš pradedant jo rengimą, kad būtų sudarytas pagrindas bendram susitarimui ir bendradarbiavimui.

iv) Mokymo programos metodai ir procesas turėtų būti tiesiogiai susiję su organizacijos poreikiais ir tikslais.

v) Už mokymą atsako bet kuris valdymo organo asmuo, norintis pasiekti konkretų tikslą.

vi) Darbuotojų rengimo tikslas - padėti linijų valdymui nustatyti mokymo poreikius ir tobulinti, administruoti, vykdyti ir tęsti mokymo planus.

vii) Kad mokymas būtų veiksmingas, turi būti naudojami išbandyti mokymosi principai.

viii) Mokymai turėtų būti vykdomi realioje darbo aplinkoje, kiek įmanoma.