4 žingsniai, susiję su „Net Benefit“ modeliu, kaip siūlo Morse

Veiksmai, susiję su grynojo naudos modeliu, yra šie:

i) Paslaugų, kurias ateityje teiks darbuotojai, individualios ir kolektyvinės galimybės, nustatymas.

Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Samuel_Morse_1840.jpg

ii) Organizacijos darbuotojų tiesioginių ir netiesioginių mokėjimų vertės nustatymas.

iii) būsimų žmogiškųjų išteklių vertės perviršio, apskaičiuoto pagal būsimų mokėjimų vertę, kuri atitinka grynąją naudą įmonei dėl žmogiškųjų išteklių naudojimo, įvertinimas.

iv) žmogiškųjų išteklių dabartinės vertės nustatymas įmonei taikant iš anksto nustatytą diskonto normą (kapitalo kainą) iki grynosios naudos.