10 Pagrindiniai konkurencijos ir konfliktų skirtumai

Kai kurie svarbūs skirtumai tarp konkurencijos ir konfliktų yra tokie:

Nors konkurencija ir konfliktai yra dezintegraciniai ar disociatyvūs socialiniai procesai, randame skirtumus tarp jų pobūdžio, tipų ir funkcijų. Taigi šie du socialiniai procesai neturėtų būti painiojami vienas su kitu. Šiuos du skirtumus galima nurodyti šiuose punktuose.

Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Competition.jpg

Varzybos:

1. Konkurencija yra tęstinė. Jis niekada negali baigtis. Taigi tai vadinama niekada nesibaigiančiu socialiniu procesu.

2. Konkurencija yra beasmenis procesas. Konkuruojantieji asmenys neturi asmeninio kontakto.

3. Konkurencija yra nesąmoningas procesas, nes individai ar grupės apie tai nežino. Jų dėmesys daugiausia sutelkiamas į konkurencijos objektą. ty atlygis arba prizas.

4. Konkurencija yra taikaus ir nesmurtinio proceso. Nėra prievartos ar smurto.

5. Konkurencija gauna naudos iš visų konkurentų.

6. Konkurencija, kai ji tampa griežta, sukelia konfliktą.

7. Kartu konkurencija ir bendradarbiavimas gali vykti kartu. Konkurencija nesudaro kliūčių bendradarbiavimui ir atvirkščiai.

8. Konkurencija skatina sunkų darbą.

9. Konkurencija laikosi socialinių įstatymų.

10. Konkurencija yra produktyvi.

Konfliktas:

1. Konfliktas neturi tęstinumo. Tai pertrūkis socialinis procesas.lt vyksta staiga ir baigiasi greitai. Tai nuolatinis socialinis procesas.

2. Konfliktas yra asmeninis procesas. Prieštaraujančios šalys pažįsta viena kitą ir bando nugalėti priešininką.

3. Konfliktas yra sąmoningas procesas. Kadangi šalys dalyvauja konflikte, apie tai žino ir sąmoningai stengiasi pasiekti tikslą, kuris vyksta sąmoningai.

4. Konfliktas paprastai yra smurtinis procesas, nes konflikto metu gyvenantys žmonės naudoja smurtinius metodus.

5. Konfliktuose žmonės patiria didelių nuostolių.

6. Konkurencija, kai ji tampa individualizuota, sukelia konfliktą.

7. Tai yra konfliktas, kuris stabdo bendradarbiavimą trumpą laiką.

8. Konfliktas neskatina pastangų.

9. Konfliktas neatsižvelgia į socialinius įstatymus.

10. Konfliktas nėra produktyvus.