10 Bendrovės pradinio viešo siūlymo (IPO) suteikimo nauda

Dešimt naudos iš pradinio viešo siūlymo (IPO) suteikimo bendrovei yra šie:

Vietoj įmonės pardavimo ar papildomų partnerių, verslininkas gali nuspręsti jį įtraukti į vertybinių popierių biržą.

Tai daroma per pradinį viešą pasiūlymą (IPO). IPO yra pirmasis bendrovės akcijų pardavimas visuomenei. Labai dažnai IPO išleidžia jaunoji verslininkė, nors daugelis senų įmonių ar net viešojo sektoriaus įmonės pateikia IPO, kad galėtų gauti lėšų iš plačiosios visuomenės.

Privalumai:

Toliau pateikiamos pagrindinės naudos, kurias verslininkai siekia, kai nusprendžia įtraukti savo įmones.

1. Prieiga prie rizikos kapitalo:

Daugumai įmonių bus sunku pritraukti kapitalo iš rizikos kapitalo ir kitų didelių investuotojų. Tai ne tik potencialių investuotojų trūkumas. Gali būti investuotojų, tačiau jie gali nenorėti teisingai įvertinti verslumo rizikos. Tokiais atvejais tikslinga ieškoti akcininkų investicijos iš visuomenės, kurios gali būti pasirengusios vertingiau vertinti bendrovę.

2. Padidintas viešasis vaizdas:

Viešas įmonės įvaizdis taip pat pakyla, kai jis yra viešai įtrauktas. Jis gauna daugiau pripažinimo tiekėjų ir klientų. Taip pat lengviau pritraukti įmones. Be to, bankai taip pat bus labiau linkę skolinti biržose kotiruojamoms bendrovėms, o ne glaudžiai valdomoms įmonėms.

3. Atsargų parinktys:

Indijos darbo įstatymai leidžia darbuotojams išleisti akcijas net ir ribotos atsakomybės bendrovių atveju. Tačiau įstatymai tampa labai sudėtingi ir procedūros nėra labai gerai suprojektuotos siekiant palengvinti likvidumą. Akcinių bendrovių atveju labai lengva sukurti darbuotojų akcijų pasirinkimo planus ir motyvuoti savo darbuotojus.

4. Palengvina susijungimus ir įsigijimus:

Kaip viešai kotiruojama bendrovė yra daug lengviau atlikti susijungimus ir įsigijimus. Procesai tampa paprastesni ir vertinimai dažniausiai orientuoti į rinką. Kadangi toks vertinimas nėra didelį susirūpinimą keliantis klausimas.

5. Likvidavimas:

Sąrašas suteikia verslininkams galimybę likviduoti dalį savo akcijų. Be to, jei įmonė praeityje pasinaudojo rizikos kapitalu, sąraše suteikiama galimybė rizikos kapitalistams likviduoti visą ar dalį savo akcijų.

6. Atsakomybė:

Daugelis pareigų eina kartu su sąrašu. Čia aptariami kai kurie pagrindiniai verslininkų įsipareigojimai, kai jų įmonės yra išvardytos.

7. Bendrinti įmonės valdymą:

Bendrovę nebegali valdyti verslininko užgaidos ir pasipiktinimas. Dabar bus valdyba, kuri bus atsakinga visuotiniams akcininkams. Bendrovės valdymas turi būti vykdomas skaidriai ir atsižvelgiant į akcininkų interesus.

8. Dalijimasis finansiniu pelnu:

Savo įmonėje visas pelnas patenka į verslininką, bet viešai užregistruotoje įmonėje verslininkas negali paimti visų pajamų. Pelnas turi būti paskirstomas visiems kitiems akcininkams išleidžiant dividendus ir premijas.

9. Valdymo akcininko vertė:

Anksčiau verslininkas negalėjo stebėti kasdienio įmonės vertės pokyčio. Viešai listinguojamoje įmonėje yra akcijų kaina, kuri nurodo įmonės vertę, ir tai keičiasi visą prekybos dieną. Verslininkas turės užtikrinti, kad verslo sprendimai ir įmonės veiklos rezultatai nuolat didintų akcininkų vertę.

10. Dalijimasis strategine informacija per periodines ataskaitas:

Indijos sąrašo ir ataskaitų teikimo normos yra viena iš griežčiausių pasaulyje. Viešai listinguojama įmonė turi periodiškai keistis informacija apie ankstesnius rezultatus ir ateities planus. Tokiu atveju konkurentai gali stebėti įmonės strateginį ketinimą.