4 Verslo procesų tobulinimo poreikių nustatymo strategijos

Verslo procesų tobulinimo poreikių nustatymo strategijos yra šios:

Kadangi net ir pačios konkurencingiausios ir sėkmingiausios organizacijos turi ribotus išteklius, būtina optimizuoti šiuos išteklius ir panaudoti juos siekiant maksimalios naudos. Tam reikia kruopščiai atrinkti tobulinimo sritis, kuriose bus skiriamas laikas, energija ir kiti ištekliai.

Kai organizacija turi keletą procesų, kuriuos reikia patobulinti bet kuriuo konkrečiu momentu, svarbu nustatyti procesą, kuris duos didžiausią naudą, jei pagerės. Keturios gerinimo poreikių nustatymo strategijos yra šios:

(i) Taikyti daugiaaukščius:

Tai reiškia, kad naudojant „brainstorming“ sukurti potencialių tobulinimo projektų sąrašą. Komandos nariai balsuoja kelis kartus (vadinasi, daugialypis pavadinimas), kad nuspręstų, kokių prioritetų turi būti projektams. Jei yra daug projektų, kuriuos reikia tobulinti, o ištekliai yra nepakankami visiems projektams, tuomet komandos nariai balsuos, kad sumažintų projektų skaičių iki gyvybingo skaičiaus, kuriam gali būti skiriami ištekliai.

(ii) Nustatyti klientų poreikius:

Klientui turi būti suteikta pažanga tobulinimo projekto identifikavimo procese. Turi būti identifikuojami neatidėliotini kliento poreikiai ir laikomi tobulinimo projektais.

(iii) Studijuokite laiko naudojimą:

Projektas (procesas, problema ar darbo situacija), kuriame darbuotojai praleidžia pernelyg ilgą laiką, yra geriausias kandidatas tobulėti. Tada problema yra kruopščiai ištirtas siekiant nustatyti pagrindines priežastis.

(iv) lokalizuoti problemas:

Tai reiškia, kad reikia tiksliai nustatyti, kur tai atsitinka, kada tai vyksta ir kaip dažnai. Labai svarbu lokalizuoti problemą prieš bandant ją išspręsti.