Ekosistema: Pastabos apie ekosistemos tipus, funkcijas ir struktūrą

Ekosistema: Pastabos apie ekosistemos tipus, funkcijas ir struktūrą!

Ekosistemos tipai:

Ekosistemos rūšys yra plačiai suskirstytos į du tipus:

1. Gamtos ekosistema:

Ekosistema, kuri veikia automatiškai pagal gamtinių sąlygų veiklą.

Image Courtesy: cwcbiology.wikispaces.com/file/view/ecosystem.JPG/30476756/ecosystem.JPG

2. Dirbtinė ekosistema:

Ekosistema, kurią kontroliuoja ir manipuliuoja žmonės.

Gamtinės ekosistemos funkcijos :

Ekosistemos funkcija gali būti tiriama trimis pagrindais:

1. Trofinio lygio sąveika:

Susitinka, kaip ekosistemų nariai yra susiję su mitybos poreikiais.

2. Ekologinis paveldėjimas:

Jis susijęs su ekosistemos savybių / narių pokyčiais per tam tikrą laikotarpį.

3. Bio geochemija:

Jame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas esminių medžiagų ciklui ekosistemoje.

Ekosistemos struktūra :

Ekosistemos struktūrą sudaro du komponentai:

1. Biotinis komponentas arba gyvas komponentas.

2. Abiotinis komponentas arba ne gyvasis komponentas.