5 modelio skundo procedūros žingsniai - paaiškinta!

Nacionalinė darbo komisija pasiūlė skundų nagrinėjimo procedūrą, kuri užtikrintų skubų ginčų sprendimą.

Modelis susideda iš penkių žingsnių, kaip nurodyta toliau:

1. Nukentėjęs darbuotojas savo skundą žodžiu perduoda vadovybės paskirtam pareigūnui, kad jis spręstų. Pareigūnas turės atsakyti į skundus per keturiasdešimt aštuonias valandas nuo jo pateikimo jam.

2. Jei skundo pateikėjas nepatenkina atsakymu arba per 48 valandas negauna atsakymo, jis pateikia skundą šiuo tikslu paskirtam departamento vadovui. Vadovas turi pateikti atsakymą per tris dienas nuo skundo pateikimo.

3. Jei nukentėjęs darbuotojas vis dar nepatenkina departamento vadovo sprendimu arba negauna per nustatytą laikotarpį, darbuotojas gali kreiptis į Skundų komitetą, kad išspręstų jo skundą. Skundų komitetas turi pateikti savo rekomendacijas per septynias dienas ir apie tai pranešti vadovybei. Valdyba per tris dienas turi pranešti apie tai skundą pateikusiam asmeniui.

4. Jei vis dar darbuotojas nepatenkina mirties skundo komiteto sprendimu arba negauna komiteto sprendimo, jis gali kreiptis į vadovybę, kad jis peržiūrėtų priimtą sprendimą. Vadovybė gali apsvarstyti savaitės laikotarpį, per kurį reikia apsvarstyti apeliaciją, ir patikslintą sprendimą informuoti nusikaltėlį.

5. Jei darbuotojas vis dar nepatenkina mirties valdymo sprendimu, skundas per savaitę po vadovybės priimto sprendimo 4 etape perduodamas savanoriškam arbitražui. Arbitro sprendimas yra galutinis ir privalomas abiem šalims, ty, vadovybė ir sąjunga.

Ši skundų pateikimo procedūra aprašyta diagramoje 23.1.