Tiekimo tvarkaraščio tipai: individualus tiekimas ir rinkos pasiūla

Tiekimo tvarkaraščio tipai: individualus tiekimas ir rinkos pasiūla!

Tiekimo grafikas yra lentelė, kurioje nurodomi įvairūs prekių kiekiai, tiekiami įvairiais kainų lygiais per tam tikrą laikotarpį. Kaip ir užsakymų tvarkaraštis, tiekimo grafikas taip pat yra dviejų tipų:

1. Individualus tiekimo grafikas

2. Rinkos tiekimo grafikas.

Image Courtesy: i144.photobucket.com/albums/r199/colazozzipop/IMG_0422.jpg

1. Individualaus tiekimo tvarkaraštis:

Individualus tiekimo grafikas nurodo lentelės lentelę, kurioje nurodomi įvairūs prekių kiekiai, kuriuos gamintojas nori parduoti įvairiais kainų lygiais per tam tikrą laikotarpį.

9.1 lentelėje pateikiamas hipotetinis prekių „x“ tiekimo grafikas.

9.1 lentelė. Individualaus tiekimo tvarkaraštis:

Kaina. (Rs.) Kiekis, tiekiamas iš geros x (vienetai)
1 5
2 10
3 15
4 20
5 25

Kaip matyti iš grafiko, prekių x tiekiamas kiekis padidėja didėjant kainoms. Gamintojas yra pasirengęs parduoti 5 vienetų x už R kainą. 1. Kai kaina pakyla iki Rs. 2, tiekimas taip pat pakyla iki 10 vienetų.

2. Rinkos tiekimo tvarkaraštis:

Rinkos tiekimo grafikas nurodo lentelės lentelę, kurioje nurodomi įvairūs prekių kiekiai, kuriuos visi gamintojai nori parduoti įvairiais kainų lygiais per tam tikrą laikotarpį. Jis gaunamas pridedant visus atskirus tiekimus kiekviename kainų lygmenyje.

Rinkos tiekimo grafikas išreiškiamas taip: S m = S A + S B + ……………

Kai S m yra rinkos pasiūla ir S A + S B + ……. yra individualus tiekėjo A, tiekėjo B tiekimas ir pan.

Suprasti rinkos pasiūlos grafiko sudarymą pagal 9.2 lentelę (Darant prielaidą, kad rinkoje yra tik 2 gamintojai: A ir B):

9.2 lentelė. Rinkos tiekimo planas:

Kaina (Rs) Px Individualus tiekimas (vienetai) Rinkos pasiūla (vienetai) {S A + Sg)
S AS B
1 5 10 5 + 10 = 15
2 10 20 10 + 20 = 30
3 15 25 15 + 25 = 40
4 20 35 20 + 35 = 55
5 25 40 25 + 40 = 65

Kaip matyti iš 9.2 lentelės, rinkos pasiūla gaunama pridedant tiekėjų A ir B tiekimą skirtingomis kainomis. Kaina R. 1, rinkos pasiūla yra 15 vienetų. Kai kainos pakyla iki Rs. 2, rinkos pasiūla padidėja iki 30 vienetų. Taigi, rinkos tiekimo grafikas taip pat rodo tiesioginį ryšį tarp kainos ir pristatyto kiekio.