Trumpas kapitalinio turto kainų modelio straipsnis

Kapitalo turto kainos nustatymo modelis:

CAPM yra ekonominis modelis, kuriame aprašoma, kaip vertybiniai popieriai yra parduodami rinkoje. Jis slypi norminiame vidutinio ir dispersijos požiūrio į investavimą, kurį pirmą kartą sukūrė Markowitz.

Image Courtesy: 1.bp.blogspot.com/-Z1txqIStoiU/UdUZOzIfYRI/AAAAAAAAAi0/dVKCQTQaXd0/s1280/Radicalessence-TheSecurityMarketLine812.jpg

Tai yra, jei daromos tam tikros prielaidos, viena iš jų yra tai, kad visi investuotojai laikosi Markowitzo požiūrio, tada galima įrodyti, kad tikėtina turto grąža bus teigiamai ir tiesiškai susijusi su jo beta lygiu.

CAPM remiasi aštuoniomis prielaidomis. Pirmosios penkios prielaidos yra tos, kurios yra veiksmingos rinkos hipotezės pagrindas, taigi ir tiek modernios portfelio teorijos, tiek ir CAPM. Paskutinės trys prielaidos yra būtinos norint sukurti CAPM iš MPT.