Pardavėjai: įdarbinimas ir pardavėjų atranka

Tinkami pardavėjai gali padėti įmonei pasiekti rinkodaros tikslus. Įdarbinimas ir atranka yra du svarbūs sprendimai pardavimų valdymo srityje, susiję su tinkamo pardavimų personalo tipo (tinkamų savybių, tinkamos kvalifikacijos ir tinkamos patirties) užtikrinimu.

Įdarbinimo ir atrankos problema kyla, kai:

1. Pradėti naują įmonę

2. Esamų pardavėjų atsistatydinimas ir išėjimas į pensiją

3. Esamų pardavėjų mirtis

4. Esamų pardavėjų sustabdymas

5. Įmonės veiklos augimas ir plėtra

6. Įeiti į naujas teritorijas

7. Naujų produktų kūrimas ir diegimas

Atkreipkite dėmesį, kad pardavėjas yra ne tik įmonės darbuotojas, bet ir jo atsakingasis atstovas; jis nėra susijęs tik su produktų pardavimu, bet ir su geranoriškumu bei įmonės reputacija. Tinkamas pardavėjas gali sukurti teigiamą poveikį pardavimų apimčiai, pelningumui, klientų pasitenkinimui, pardavėjų efektyvumui, įmonės geram valumui, reklaminėms pastangoms ir pan.

Įdarbinant ir atrenkant pardavėjus, reikia atlikti darbo analizę (kurią sudaro darbo aprašymas ir darbo specifikacija), kad būtų galima geriau pasirinkti. Įdarbinimas ir atranka yra tarpusavyje susiję sprendimai. Aptarkime abu terminus atskirai.

Įdarbinimas:

Įdarbinimas - potencialių kandidatų paieška ir jų įkvėpimas kreiptis dėl darbo. Įdarbinimas baigiasi paskutinę paraiškų gavimo dieną. Pardavėjai gali būti įdarbinami iš įvairių šaltinių.

Pardavimų pajėgų įdarbinimo šaltiniai:

Pagrindiniai Indijoje plačiai paplitę šaltiniai apima:

1. Reklama

2. Kitos įmonės

3. Tarpininkai

4. Asmeninės rekomendacijos

5. Esamų darbuotojų rekomendacija

6. Specialios įdarbinimo agentūros

7. Privačios mokymo įstaigos

8. Kolegijos ir akademiniai institutai ir kt.

Šaltinių, kurie bus naudojami įdarbinant pardavėjus, tipai priklauso nuo tam tikrų kriterijų, pvz., Parduodamų produktų tipo, aptarnaujamų klientų tipų, įmonės pajėgumų mokėjimo ir atlyginimų planų rūšies bei kitų svarbių veiksnių.

Pasirinkimas:

Pasirinkimas reiškia, kad pasirenkamas fiksuotas tinkamų kandidatų skaičius iš tų, kurie kreipėsi į etatus. Atrankos procesas prasideda, kai baigsis įdarbinimas. Įdarbinant atsižvelgiama į visas paraiškas, gautas per nustatytą dieną, o atrankoje atsižvelgiama tik į reikiamą tinkamiausių kandidatų skaičių.

Nėra idealaus atrankos proceso, kurio dauguma įmonių gali sekti. Paprastai, pasirinkus pardavėjus, laikomasi paprasto ir trumpo atrankos proceso. Tačiau kai kurios įmonės, kai bus atrinktos daugiau pardavėjų, taip pat seka ilgą ir sistemingą atrankos procesą. Atrankos procesas priklauso nuo pardavėjų tipų, įmonės sąnaudų ir finansinės padėties, turimo laiko, įmonės tikslų ir kt.

Atrankos proceso žingsniai:

Sisteminį atrankos procesą sudaro šie veiksmai:

1. Programų priėmimas

2. Atrankos programos

3. Preliminarus interviu

4. Testai raštu

5. Galutinis interviu

6. Medicininė apžiūra

7. Galutinis pasirinkimas

8. Paskyrimas ir indukcija

Svarbios sąlygos:

Galutinio atrankos ar pardavėjų paskyrimo metu turi būti aiškiai nurodytos šios sąlygos:

1. Laikas atnaujinti pareigą

2. Įmonės rinkodaros tikslai, politika ir strategijos

3. Pareigos ir apribojimai

4. Darbo vieta

5. Ataskaitų teikimo sistema arba procedūra

6. Sąskaitų rinkimo sistema

7. Atlyginimas ir paskatos

8. Mokymas ir išlaidos

9. Kitos atitinkamos sąlygos, jei tokios yra.