Kaip apskaičiuoti žemės ūkio kainas? - Paaiškinta!

Sąvoka „žemės ūkio kainos“ apima žemės ūkio prekių, taip pat gyvulininkystės produktų, didmenines, mažmenines ir derliaus kainas. Šiuo metu kainų duomenis renka kelios agentūros.

Pagrindinės duomenų rinkimo agentūros yra:

1. Maisto ir žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir statistikos direktoratas.

2. Rinkodaros ir inspekcijos direktoratas.

3. Indijos darbo biuras, Darbo ministerija.

4. Nacionalinis pavyzdžių tyrimas.

5. Prekių komitetai, susiję su žemės ūkio prekėmis.

6. Valstybės pajamų, žemės ūkio ir rinkodaros departamentai ir statistikos biuras.

Pagrindiniai leidiniai apie kainas yra tokie:

1. Žemės ūkio kainų biuletenis.

2. Maisto grūdų didmeninės kainos (savaitės).

3. Žemės ūkio kainos Indijoje (metinės).

4. Žemės ūkio padėtis Indijoje (mėnesinis leidinys).

5. Pagrindinių augalų ūkių kainos (žemės ūkio kainos Indijoje, 1954 m.).

Ūkio ir statistikos departamentas, Maisto ir žemės ūkio ministerija, taikydamas esamus žemės ūkio statistikos rodiklius, priėmė šiuos metodus: