Esminiai garso perdavimo politikos elementai

Esminiai garso perdavimo politikos elementai!

Turėtų būti gerai apgalvota perdavimo politika. Kartais pervedimai gali būti naudojami kaip bausmė arba kai kuriems gali būti naudinga, palyginti su kitais. Tokie perdavimo veiksmai gali sukelti darbuotojų pasipiktinimą. Perkėlimo politika turėtų būti grindžiama konkrečiais principais ir ji neturėtų atskirti darbuotojų.

Turėtų būti nustatyti tinkami perkėlimo kriterijai. Atsakomybė už perkėlimų inicijavimą ir patvirtinimą turėtų būti aiškiai apibrėžta ir tinkamai išdėstyta. Taip pat turėtų būti priimtas sprendimas dėl teritorijos ar padalinio, kuriame turi būti atliekami pervedimai. Darbuotojai taip pat turėtų būti aiškiai parodyti, kad darbuotojų atlyginimai nepasikeis, jei jie bus perkelti į panašias darbo vietas.

Taip pat turėtų būti aiškios gairės, kuriomis remiantis būtų galima atlikti pervedimus. Kartais daugiau darbuotojų gali būti suinteresuoti eiti į tam tikrą vietą. Perkėlimo pagrindas, pvz., Darbo stažas, nuopelnai arba abu, turėtų būti priimtas iš anksto, kad niekas nejautų dėl tokio perdavimo.

Kiekvienoje organizacijoje turi būti nustatyta patikima perdavimo politika, kad būtų išvengta nenuoseklumo perdavimo klausimais.

Toliau pateikiami pagrindiniai garso perdavimo politikos elementai:

a) Aplinkybės, kuriomis galima atlikti pervedimus.

b) Turėtų būti nustatyta atsakomybė už perkėlimų inicijavimą ir patvirtinimą.

c) Darbuotojui turėtų būti rengiamas mokymas, kad jis galėtų tinkamai atlikti savo naują darbą.

d) Perkėlimo politikoje turi būti nurodytas perkėlimo plotas arba vienetas.

e) Turėtų būti nurodytas perdavimo pagrindas. Tai gali būti darbo stažas ar sugebėjimai arba abu.

(f) Turėtų būti nurodyta, kokio atlyginimo gavėjas turi gauti naują darbą.

g) Ar perkėlimo politikoje turi būti aiškiai nustatyta, ar darbuotojo darbo stažas turi būti nepažeistas jo perkėlimo metu, ar ne.

Perdavimo politika turi būti perduota darbuotojams. Kartais perleidimas gali būti suinteresuotas dviem ar daugiau asmenų. Perkėlimo politikoje turi būti aiškiai nurodyta, kas bus tokių prioritetų pagrindas.