Dominuojančių ir recesyvinių genų skirtumai paveldėjime

Kai kurie pagrindiniai skirtumai tarp dominuojančių ir recesyvinių genų yra tokie:

Dominuojantis genas / faktorius / bruožas / alelis:

1. Jis gali išreikšti save net ir esant recesyviniam aleliui.

2. Tam nereikia kito panašaus alelio, kad būtų sukurtas jo poveikis fenotipui, pvz., Tt yra aukštas.

3. Dominuojantis alelis arba faktorius gali sudaryti pilną polipeptidą arba fermentą, kad būtų galima išreikšti jo poveikį, pvz.

Recesyvinis genas / faktorius / bruožas / alelis:

1. Recesyvinis alelis arba faktorius negali ekspresuoti jo poveikio esant dominuojančiam aleliui.

2. Jis sukuria fenotipinį poveikį tik esant panašiam aleliui, pvz., Tt yra nykštukė.

3. Recesyvinis alelis sudaro nebaigtą arba defektinį polipeptidą arba fermentą, kad ekspresija susideda iš dominuojančio alelio poveikio nebuvimo, pvz., Baltos gėlės spalvos.