Skirtumas tarp akcinės bendrovės ir privačios bendrovės

Kai kurie pagrindiniai viešosios bendrovės ir privačios bendrovės skirtumai yra šie:

1. Minimalus narių skaičius:

Minimalus asmenų, reikalingų „valstybinei bendrovei sudaryti“, skaičius yra septyni, o privačioje įmonėje tik du.

2. Maksimalus narių skaičius:

Nėra maksimalios ribos valstybinės bendrovės nariams, tačiau privačia bendrovė negali turėti daugiau kaip 50 narių, išskyrus darbuotojus ir buvusius įmonės darbuotojus.

3. Pavadinimo apribojimas:

Viešosios bendrovės pavadinimas turi baigtis žodžiu „ribotas“. Bet privačios bendrovės atveju vardo pabaigoje turi būti naudojamas žodis „private limited“.

4. Verslo pradžia:

Viešoji įmonė gali pradėti savo veiklą tik gavus verslo pradžios sertifikatą. Tačiau privati ​​įmonė gali pradėti savo veiklą, kai tik ji bus įtraukta.

5. Kvietimas visuomenei:

Viešoji bendrovė privalo išleisti prospektą ar pareiškimą, kuriuo būtų kviečiami visuomenė pasirašyti savo akcijas ar obligacijas. Kita vertus, privati ​​įmonė negali skelbti tokio kvietimo.

6. Akcijų perleidimas:

Akcijų perleidimo viešosios bendrovės atveju apribojimai nėra taikomi, o privačios bendrovės straipsniai turi apriboti jo teisę perleisti savo akcijas.

7. Direktorių skaičius:

Viešoji bendrovė turi turėti mažiausiai tris direktorius, o privačioje bendrovėje turi būti bent du direktoriai.

8. Direktorių skyrimo apribojimai:

Viešosios bendrovės direktorius pateikia Teismo kancleriui sutikimą veikti kaip direktorius arba pasirašyti asociacijos memorandumą arba sudaryti sutartį dėl jų kvalifikacijos akcijų. Privačios įmonės direktoriai to nereikia.

9. Įstatyminis posėdis:

Viešoji bendrovė privalo turėti įstatymų nustatytą posėdį ir pateikti Teismo kancleriui įstatyminę ataskaitą. Tačiau privati ​​įmonė neturi tokių įsipareigojimų.

10. Kvorumas:

Jei bendrovės straipsniai kitaip nenumato, penki nariai, esantys asmeniškai viešosios bendrovės atveju, yra kvorumas bendrovės susirinkimui. Tai yra dvi privačios bendrovės atveju.

11. Akcijų orderių išdavimas:

Viešoji bendrovė gali išleisti akcijas, bet tokia teisė privatiai bendrovei neleidžiama.

12. Tolesnis kapitalo išleidimas:

Viešoji bendrovė, siūlyianti tolesnį akcijų išleidimą, privalo juos pasiūlyti esamiems nariams. Privačia bendrovė gali laisvai paskirstyti naujus leidimus pašaliniams asmenims.

13. Vadovinis atlyginimas:

Bendras valdymo atlygis valstybinės bendrovės atveju negali viršyti 11% grynojo pelno, bet ne mažesnio pelno atveju? 50 000 gali būti mokama. Šie apribojimai netaikomi privačiai bendrovei.