9 Pagrindinės vidaus tyrimų procedūros

Pagrindinės vidaus tyrimų procedūros yra šios:

(1) Mokesčių lapas:

Jei buvo nustatyta prima facie byla ir nusikaltimas yra gana rimtas, remiantis pateiktais kaltinimais gali būti parengtas mokestis. Ji turėtų būti pateikta raštu, išsamiai nurodant įtarimus dėl nusižengimo. Jame taip pat turėtų būti nurodytas laikas, per kurį darbo užmokestis turi pateikti paaiškinimus.

Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Han_Dynasty_ceramic_lady.jpg

(2) Pakaba

Kai drausmės labui reikalingas darbuotojas, kurio darbas yra apmokestinamas, būtina nutraukti darbuotoją. Jis turi gauti darbo užmokesčio už sustabdymo laikotarpį, jei tai numatyta nuolatiniuose įsakymuose.

(3) Mokesčio lapo aptarnavimas

Jei darbuotojas dalyvauja, mokestis turėtų būti jam perduotas liudytojo akivaizdoje, paaiškindamas jo turinį jam žinoma kalba.

Jei nusikalstamas darbuotojas nedalyvauja arba atsisako priimti mokestį, jis turi būti išsiųstas į savo paskutinį adresą registruotu paštu su gavimo patvirtinimu. Jei jis atsisako jį priimti arba jei jis nepristatomas kitaip, mokestis turi būti skelbiamas vietiniame laikraštyje, turinčiame didelę apyvartą.

(4) Paaiškinimas

Reikia atsižvelgti į darbuotojo pateiktą paaiškinimą per nustatytą laiką.

(5) Pranešimas apie tyrimą

Jei paaiškinimas yra nepatenkinamas, darbuotojui turi būti įteiktas pranešimas, kuriame nurodomas tyrimo laikas, vieta ir data bei tyrimo pareigūno vardas.

Tyrimo pareigūnas neturi būti tas, kuris išdavė mokestį, nes tai yra natūralaus teisingumo principas, kad asmuo yra diskvalifikuotas veikti kaip teisėjas, jei jis yra ginčo šalis.

(6) Tyrimas

Paskirtą laiką, nurodytą dieną ir vietą, užklausos tyrimo pareigūnas pradės tyrinėti, kai dalyvaus apmokestintas darbininkas.

Tyrimo pradžioje tyrimo pareigūnas darbuotojui turėtų paaiškinti mokestį. Jei apmokestinamasis darbuotojas remiasi nekaltumu, prieš tai turi būti atliktas tyrimas. Jei jis kaltas raštu, tyrimas neturi būti atliktas.

(7) Faktų išvados

Baigus tyrimą, tyrimo pareigūnas turi pateikti savo išvadas institucijai, įgaliotai imtis drausminių veiksmų. Jis savo pranešime turėtų nurodyti mokesčius ir jiems pateiktus paaiškinimus. Tyrimo pareigūnas savo išvadose neturėtų rekomenduoti jokios bausmės.

(8) Sprendimas

Aukštesnė vadovybė, pvz., Darbų vadovas ar direktorius, už drausmines priemones turi išnagrinėti išvadas ir, jei jis sutinka su kaltės išvadomis, turėtų skirti tinkamą bausmę pagal nuolatinius įsakymus.

(9) Pavedimo įteikimas

Bet kokia bausmių tvarka turėtų būti įteikta į apmokestinamą darbą dirbančiam asmeniui ir tai užbaigia vidaus tyrimo procedūrą.