9 Nepageidaujamas kasybos poveikis aplinkai

Kai kurie pagrindiniai kasybos padariniai aplinkai yra tokie:

Mineralai yra gamtiniai ištekliai, kurie vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonominiame vystyme. Tačiau šių gamtinių išteklių gavyba ir gavyba taip pat daro neigiamą poveikį mūsų aplinkai.

Kai kurie iš jų išvardyti toliau:

1. Tai lemia dulkių, suspenduotų dalelių ir dujų, sukeliančių oro taršą, emisiją.

2. kenksmingo mikroelemento, pvz., CO, Pb, Cd ir tt, išsiskyrimas lemia paviršinio vandens užterštumą.

3. Požeminis vanduo taip pat užterštas dėl išpylimo ir išplovimo drenavimo.

4. Kasyba lemia dirvožemio kokybės blogėjimą, vaisingumą ir toksiškumą.

5. Natūrali augmenija neigiamai paveikta dėl išplautų mikroelementų.

6. Pagrindinės kasybos pasekmės yra miškų naikinimas, dėl kurio prarandama flora ir fauna.

7. Jis tiesiogiai veikia ekosistemą ir jos stabilumą, nes daugelis rūšių žūsta dėl vandens ir dirvožemio toksiškumo ir buveinių praradimo.

8. Kasyba lemia žemės netekimą, nes ji nėra tinkama naudoti pramonėje ir žemės ūkio reikmėms.

9. Kasyba tiesiogiai lemia kraštovaizdžio ir aplinkos grožio praradimą.