4 Paklausos ir pasiūlos kreivių sinchroninio perjungimo atvejai

4 Vienalaikio paklausos ir tiekimo kreivių perjungimo atvejai!

Paklausos ir pasiūlos pasikeitimo atveju labai paprasta naudoti paklausos ir pasiūlos modelį. Tačiau iš tikrųjų yra keletas situacijų, dėl kurių vienu metu pakinta paklausa ir pasiūla.

Image Courtesy: atokajo.edublogs.org/files/2013/09/Graph-1-1cbzi9o.jpg

Norint numatyti, ar tokiais atvejais pusiausvyros kaina ir pusiausvyros kiekis pakyla ar sumažėja, turime žinoti tiek paklausos, tiek pasiūlos pokyčių mastą.

Išnagrinėkime keturis atvejus, kai paklausos ir pasiūlos kreivės vienu metu pasikeičia:

(I) Tiek paklausa, tiek pasiūla mažėja

(II) Tiek paklausa, tiek pasiūla didėja

(III) Paklausos sumažėjimas ir pasiūlos didėjimas

(IV) Paklausa didėja ir pasiūla mažėja

(I) Tiek paklausos, tiek pasiūlos sumažėjimas:

Originalo pusiausvyra nustatoma E taške, kai pradinė paklausos kreivė DD ir pradinė tiekimo kreivė SS kerta vienas kitą. OQ yra pusiausvyros kiekis, o OP yra pusiausvyros kaina. Tiek paklausos, tiek pasiūlos sumažėjimo poveikį pusiausvyros kainai ir pusiausvyros kiekiui galima geriau analizuoti trimis skirtingais atvejais:

1 atvejis: paklausos sumažėjimas = pasiūlos sumažėjimas:

Kai paklausos sumažėjimas yra proporcingas tiekimo sumažėjimui, tada kreivės paklausos kreivės poslinkis nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai lygus kairiojo tiekimo kreivės poslinkiui nuo SS iki S 1 S 1 (11.10 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma E r, kadangi paklausa ir pasiūla mažėja tuo pačiu santykiu, pusiausvyros kaina išlieka tokia pati OP, tačiau pusiausvyros kiekis nukrenta nuo OQ iki OQ 1 .

2 atvejis: paklausos sumažėjimas> Tiekimo sumažėjimas:

Kai paklausos sumažėjimas yra proporcingai didesnis nei pasiūlos sumažėjimas, tada kreivės paklausos kreivės poslinkis nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai didesnis nei kairiojo poslinkio tiekimo kreivėje nuo SS iki S 1 S 1 (11.11 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma esant E 1, pusiausvyros kainų kritimas nuo OP iki OP 1 ir pusiausvyros kiekis nukrenta nuo OQ iki OQ 1 .

3 atvejis: paklausos sumažėjimas <Tiekimo sumažėjimas:

Kai paklausos sumažėjimas yra proporcingai mažesnis už pasiūlos sumažėjimą, tada kreivės paklausos kreivės poslinkis nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai mažesnis nei kairiojo tiekimo kreivės poslinkis nuo SS iki S 1 S 1 (11.12 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma esant E 1 pusiausvyros kainų kilimui nuo OP iki OP 7, o pusiausvyros kiekis nukrenta nuo OQ iki OQ 1 .

(II) Tiek paklausos, tiek pasiūlos padidėjimas:

Originalo pusiausvyra nustatoma E taške, kai pradinė paklausos kreivė DD ir pradinė tiekimo kreivė SS kerta vienas kitą. OQ yra pusiausvyros kiekis, o OP yra pusiausvyros kaina. Tiek paklausos, tiek pasiūlos padidėjimo poveikis pusiausvyros kainai ir pusiausvyros kiekiui aptariamas trimis skirtingais atvejais:

1 atvejis: paklausos padidėjimas = pasiūlos padidėjimas:

Kai paklausos padidėjimas yra proporcingas pasiūlos padidėjimui, tada dešinysis paklausos kreivės poslinkis nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingas tiekimo kreivės poslinkiui iš SS į S 1 S 1 (11.13 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma E1. Kadangi tiek paklausa, tiek pasiūla didėja tuo pačiu santykiu, pusiausvyros kaina išlieka tokia pati OP, tačiau pusiausvyros kiekis padidėja nuo OQ iki OQ 1 .

2 atvejis: paklausos padidėjimas> pasiūlos padidėjimas:

Kai paklausos padidėjimas yra proporcingai didesnis nei pasiūlos padidėjimas, paklausos kreivės poslinkis dešinėje nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai didesnis nei tiekimo kreivės poslinkis nuo SS iki S 1 S 1 (11.14 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma esant E 1 pusiausvyros kainų kilimui nuo OP iki OP 1 ir pusiausvyros kiekis padidėja nuo OQ iki OQ 1 .

3 atvejis: paklausos padidėjimas <Tiekimo padidėjimas:

Kai paklausos padidėjimas yra proporcingai mažesnis nei pasiūlos padidėjimas, tada paklausos kreivės poslinkis dešinėje nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai mažesnis nei tiekimo kreivės poslinkis iš SS į S 1 S 1 (11.15 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma esant E 1 pusiausvyros kainai nuo OP iki OP 1, o pusiausvyros kiekis pakyla nuo OQ iki OQ 1 .

(III) Paklausos sumažėjimas ir pasiūlos didėjimas:

Vienu metu sumažėjusios paklausos sumažėjimo ir pasiūlos padidėjimo įtaka pusiausvyros kainai ir pusiausvyros kiekiui analizuojama trijuose atvejais:

1 atvejis: paklausos sumažėjimas = pasiūlos padidėjimas:

Kai paklausos sumažėjimas yra proporcingas pasiūlos padidėjimui, tada kreivės paklausos kreivės poslinkis nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai lygus tiekimo kreivės poslinkiui iš SS į S 1 S 1 (11.16 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma esant E 1 pusiausvyros kiekiui išlieka ta pati OQ, tačiau pusiausvyros kaina nukrenta nuo OP iki OP 1 .

2 atvejis: paklausos sumažėjimas> pasiūlos padidėjimas:

Kai paklausos sumažėjimas yra proporcingai didesnis nei pasiūlos padidėjimas, kairysis paklausos kreivės poslinkis nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai didesnis nei tiekimo kreivės poslinkis iš SS į S 1 S 1 (11.17 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma esant E 1 pusiausvyros kiekiui nuo OQ iki OQ ir pusiausvyros kaina nukrenta nuo OP iki OP 1 .

3 atvejis: paklausos sumažėjimas <Tiekimo padidėjimas:

Kai paklausos sumažėjimas yra proporcingai mažesnis nei pasiūlos padidėjimas, tada kreivės paklausos kreivės poslinkis nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai mažesnis nei tiekimo kreivės poslinkis iš SS į S 1 S 1 (11.18 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma esant E 1 pusiausvyros kiekiui nuo OQ iki OQ 1, o pusiausvyros kaina nukrenta nuo OP iki OP 1 .

(IV) Paklausos didėjimas ir tiekimas mažėja:

Paklausos padidėjimo ir pasiūlos sumažėjimo poveikis pusiausvyros kainai ir pusiausvyros kiekiui aptariamas šiais trimis atvejais:

1 atvejis: paklausos padidėjimas = pasiūlos sumažėjimas:

Kai paklausos padidėjimas yra proporcingas pasiūlos sumažėjimui, tada paklausos kreivės poslinkis dešinėje nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai lygus kairiojo tiekimo kreivės poslinkiui nuo SS iki S 1 S 1 (11.19 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma E1. Kadangi paklausos padidėjimas yra proporcingas pasiūlos sumažėjimui, pusiausvyros kiekis išlieka toks pat OQ, tačiau pusiausvyros kainų kilimas nuo OP iki OP 1 .

2 atvejis: paklausos padidėjimas> Tiekimo sumažėjimas:

Kai paklausos padidėjimas yra proporcingai didesnis nei pasiūlos sumažėjimas, tada paklausos kreivės poslinkis dešinėje nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai didesnis nei kairiojo poslinkio tiekimo kreivėje nuo SS iki S 1 S 1 (11.20 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma E1. Kadangi paklausos padidėjimas yra proporcingai didesnis nei pasiūlos sumažėjimas, pusiausvyros kiekis padidėja nuo OQ iki OQ 1 ir pusiausvyros kainų kilimas nuo OP iki OP 1 .

3 atvejis: paklausos padidėjimas <Tiekimo sumažėjimas:

Kai paklausos padidėjimas yra proporcingai mažesnis nei pasiūlos sumažėjimas, paklausos kreivės poslinkis dešinėje nuo DD iki D 1 D 1 yra proporcingai mažesnis nei kairiojo tiekimo kreivės poslinkis nuo SS iki S 1 S 1 (11.21 pav.). Naujoji pusiausvyra nustatoma E1. Kadangi paklausos padidėjimas yra proporcingai mažesnis, nei pasiūlos pusiausvyros sumažėjimas sumažėja nuo OQ iki OQ 1, o pusiausvyros kainų kilimas nuo OP iki OP 1 .