3 „Genetinės įvairovės“ ir „Rūšių įvairovės“ skirtumai

Kai kurie pagrindiniai genetinės įvairovės ir rūšių įvairovės skirtumai yra tokie:

Genetinė įvairovė:

1. Jis yra susijęs su genų ir jų alelių, rastų organizmuose, skaičiumi.

2. Tai rūšies bruožas.

3. Tai daro įtaką rūšies prisitaikymui ir pasiskirstymui įvairiose buveinėse.

Rūšių įvairovė:

1. Jis yra susijęs su rajone randamų rūšių skaičiumi ir pasiskirstymu.

2. Tai bendruomenės bruožas.

3. Tai įtakoja biotinę sąveiką ir bendruomenės stabilumą.