10 Pagrindiniai kaimo ir miesto bendruomenių skirtumai

Pagrindinis skirtumas tarp dviejų visuomenių:

Kaimo visuomenė buvo ne industrializuota, o dabartinė miesto visuomenė yra labai urbanizuota ir pramoninė.

Sl Nr.

Kaimo visuomenė (priešindustrinė visuomenė)

Miestų draugija (pramoninė visuomenė)

1.

Gyvenimas visuomenėje buvo labai paprastas ir atsispindi gyvenimo, apsirengimo, maisto įpročių, pastogės ir būdų ir kt.

Gyvenimas mieste nėra paprastas, bet labai sudėtingas ir sudėtingas.

2.

Visuomenės žmonės turėjo vienodumą ir tokiu būdu turėjo daugiau ar mažiau tokio paties socialinio statuso.

Miesto žmonės priklauso skirtingoms kastoms, tikėjimams, religijoms ir kultūroms, todėl neturi tokio paties socialinio statuso.

3.

Kaimo visuomenėje profesinio mobilumo galimybės buvo labai mažos.

Miestuose yra daug profesijų, todėl profesinis mobilumas taip pat yra dažnas.

4.

Čia šeimai tenka labai svarbus ir vyraujantis vaidmuo. Jo sulaikymas buvo labai stiprus.

Miestuose laikyti šeimas nėra stipri, ir daug funkcijų, kurias vykdė šeimos, kurias atsiėmė kitos institucijos ir asociacijos.

5.

Kaimuose nėra sparčių pokyčių, todėl nėra būtinybės socialiniam prisitaikymui.

Miestuose turi būti greitas mobilumas ir gebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančio greito gyvenimo.

6.

Kaimo visuomenėje kultūra buvo labai giliai įsišaknijusi. Kiekvienas mylėjo kultūrą ir kultūros paveldą virš visų kitų.

Miestuose skiriasi gryna kultūra.

7.

Kaimo visuomenėje nėra darbo pasidalijimo.

Miesto bendruomenėje visada skirstoma darbo ir specializacijos darbo paskirstymas.

8.

Kaimo visuomenė nepakankamai ir tinkamai nepaisė moterų.

Miestų bendruomenėse moterys turi palyginti aukštą socialinį statusą.

9.

Šioje visuomenėje žmonės mylėjo gamtą ir natūralius prizus. Jie buvo religingi ir bijo dievų bei deivių.

Miestuose žmonės neturi laiko stovėti ir žvelgti į gamtą. Jie nėra religiniai, bet materialistiškesni.

10.

Visuomenėje buvo labai nedaug galimybių įsidarbinti ir paskatinti bedarbius.

Miestai skatina ir įsidarbina žmones, todėl nusivylę kaimai miestuose, kurie gerbia gebėjimus ir vertina jų vertę, pasidžiaugia.