Bet kuri bendrovė, ketinanti savo vertybinius popierius įtraukti į biržos sąrašus, turi atitikti šiuos reikalavimus

Vertybinių popierių įtraukimą į Indijos vertybinių popierių biržas iš esmės reglamentuoja 1956 m. Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, atitinkamos biržos SCRA taisyklės, įstatymai ir kiti teisės aktai, emitento ir vertybinių popierių biržos sudarytas susitarimas dėl sandorių ir aplinkraščiai / centrinės valdžios ir SEBI parengtos gairės.

Bendrovė, ketinanti savo vertybinius popierius įtraukti į Biržą, privalo laikytis biržos nustatytų reikalavimų. Kai kurie reikalavimai yra tokie:

Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Sao_Paulo_Stock_Exchange.jpg

[I] Minimalūs naujų įmonių sąrašo reikalavimai:

Šie patikslinti tinkamumo kriterijai, taikomi įtraukiant bendroves į biržą, per pirminius viešuosius pasiūlymus (IPO) ir tolesnius viešuosius pasiūlymus (FPO), galiojantys 2006 m. Rugpjūčio 1 d.

IPO / FPO tinkamumo kriterijai:

A. Bendrovės klasifikuojamos kaip didelės kapitalizacijos bendrovės ir mažos kapitalizacijos bendrovės. Didelės kapitalizacijos bendrovė yra įmonė, turinti minimalų R dydžio. 10 crores ir rinkos kapitalizacija ne mažesnė kaip Rs. 25 crores. Mažos kapitalizacijos bendrovė yra bendrovė, kuri nėra didelė kapitalo bendrovė.

a) „Large Cap“ bendrovių atžvilgiu:

(i) Minimalus pareiškėjo bendrovės (toliau - Bendrovė) apmokėtas kapitalas po išleidimo yra Rs. 3 crores; ir

ii) Minimalus emisijos dydis yra Rs. 10 crores; ir

(iii) Minimali Bendrovės rinkos kapitalizacija yra Rs. 25 „crores“ (rinkos kapitalizacija apskaičiuojama padauginus išpirktą apmokėtų nuosavų akcijų skaičių su emisijos kaina).

b) mažųjų kapitalinių bendrovių atžvilgiu:

(i) Minimalus Bendrovės apmokėtas kapitalas po išleidimo yra R. 3 crores; ir

ii) Minimalus emisijos dydis yra Rs. 3 crores; ir

(iii) Minimali Bendrovės rinkos kapitalizacija yra Rs. 5 „crores“ (rinkos kapitalizacija apskaičiuojama padauginus išpirktą apmokėtų nuosavų akcijų skaičių su emisijos kaina); ir

(iv) Minimalios bendrovės pajamos turėtų būti Rs. 3 ankstesnių trijų 12 mėnesių laikotarpių; ir

v) Minimalus viešųjų akcininkų skaičius po emisijos yra 1000.

(vi) Atliekant išsamaus patikrinimo tyrimą gali atlikti nepriklausoma Biržos paskirta Chartered Accountants arba Merchant Bankers komanda, kurios išlaidas padengs bendrovė. Reikalavimas atlikti deramo patikrinimo tyrimą gali būti netaikomas, jei finansų įstaiga ar reguliarus komercinis bankas įvertino projektą per praėjusius 12 mėnesių.

B. Visoms bendrovėms:

i) Dėl reikalavimo sumokėti kapitalą ir rinkos kapitalizaciją, emitentai privalo įtraukti į atsakomybės apribojimo sąlygą, sudarančią pasiūlymo dokumento dalį, kad rinkos kapitalizacijos atveju (išleidimo kainos produktas ir akcijų emisijos numeris) reikalavimas, kad Birža nebūtų įvykdyta, emitento vertybiniai popieriai nebūtų įtraukti į Biržą.

(ii) Pareiškėjas, projekto vykdytojai ir (arba) grupės įmonės neturėtų nevykdyti įsipareigojimų dėl sąrašo.

(iii) Pirmiau minėti tinkamumo kriterijai būtų papildyti SEBI (Informacijos atskleidimo ir investuotojų apsaugos) 2000 m.

[II] Minimalūs reikalavimai kitiems vertybinių popierių biržose išvardytoms įmonėms:

2002 m. Rugpjūčio 6 d. Posėdyje Biržos valdyba pakeitė kitų vertybinių popierių biržoje (-se) listinguojamų bendrovių tiesioginio įtraukimo į vertybinius popierius sąrašus ir siekė įtraukti į BSE sąrašą. Šios normos taikomos nedelsiant.

1 Bendrovė turėtų turėti minimalų išleistą ir apmokėtą akcinio kapitalo kapitalą. 3 crores.

2. Per pastaruosius trejus metus bendrovė turėtų gauti pelno. Apskaičiuojant paskirstytinąjį pelną, turėtų būti neįtrauktos pajamos ir pelnas, gautas iš papildomų paprastų straipsnių arba pajamų iš bet kokio vienkartinio pobūdžio šaltinio.

3. Minimali „R“ grynoji vertė. 20 crores (grynoji vertė apima nuosavą kapitalą ir laisvas atsargas, išskyrus perkainojimo rezervus).

4. Minimalus biržos kapitalo rinkos kapitalizavimas turėtų būti ne mažiau kaip du kartus sumokėtas kapitalas.

5. Bendrovė turėtų turėti dividendų už paskutinius 3 metus iš eilės ir minimalus dividendų dydis turėtų būti bent 10%.

6. Ne mažiau kaip 25% bendrovės išleisto kapitalo turėtų būti ne Akcininkų akcininkai, kaip nurodyta Oficialaus siūlymo sutarties 35 punkte. Iš pirmiau minėtų neinkcionuotojų, neturinčių nė vieno akcininko, turėtų turėti daugiau kaip 0, 5% įmonės apmokėto kapitalo atskirai arba kartu su kitais, išskyrus bankus / finansų įstaigas / užsienio institucinius investuotojus / užjūrio įmonių organus ir ne rezidentus. .

7. Bendrovė turėtų turėti ne mažiau kaip dvejus metus registracijos įrašą su bet kuria regionine vertybinių popierių birža.

8. Bendrovė turėtų pasirašyti sutartį su CDSL & NSDL dėl demat prekybos.

[III] Minimalūs reikalavimai šioms biržoms išregistruotoms bendrovėms Ieškant informacijos apie šią biržą :

Bendrovės, išbrauktos iš šios biržos ir siekiančios iš naujo, privalo pateikti naują viešą pasiūlymą ir atitikti vyraujančias SEBI ir BSE gaires dėl pradinių viešųjų pasiūlymų.

[IV] Leidimas naudoti biržos pavadinimą Emitento bendrovės prospekte:

Birža vykdo procedūrą, pagal kurią bendrovės, norinčios išvardyti savo vertybinius popierius, siūlomus viešaisiais klausimais, privalo gauti išankstinį leidimą naudoti biržos pavadinimą savo prospekte arba pasiūlyti parduoti dokumentus prieš pateikiant tą patį su atitinkama įstaiga. įmonių registratorius.

Nuo praėjusių metų Birža sudarė „Listingo komitetą“, kuris analizavo bendrovių prospektų / pasiūlymų dokumentus, susijusius su jų būsimais viešaisiais vertybinių popierių emisijomis, ir nuspręs, ar suteikti jiems leidimą naudoti „Bombay Stock Exchange Limited“ pavadinimą “Ir jų prospektas / pasiūlymo dokumentai. Prieš priimdamas sprendimą šiuo klausimu komitetas vertina projekto vykdytojus, bendrovę, projektą ir keletą kitų veiksnių.

[V] Paraiškos pateikimas :

Kaip nurodyta 1956 m. Akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnyje, bendrovė, siekianti įtraukti į biržos prekybos sąrašus įtrauktą vertybinių popierių biržą, privalo pateikti rašytinį pareiškimą visoms vertybinių popierių biržoms, kuriose ji siūlo įtraukti savo vertybinius popierius prieš pateikiant prospektą registratoriui bendrovių.

[VI] Vertybinių popierių paskirstymas :

Kaip nurodyta sąraše, bendrovė privalo per 30 dienų nuo prenumeratos sąrašo uždarymo dienos užbaigti visuomenei siūlomų vertybinių popierių paskirstymą ir kreiptis į regioninę vertybinių popierių biržą, ty į biržos biržą, kuri yra arčiausiai jos registruotoje buveinėje. paskirstymo.

„Book Building“ emisijos atveju paskirstymas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo emisijos uždarymo, o dėl to palūkanos investuotojams mokamos.

[VII] Prekybos leidimas:

Kaip nurodo Indijos vertybinių popierių ir biržos valdybos gairės, emitento bendrovė turėtų užpildyti prekybos vertybinius popierius visose vertybinių popierių biržose, kuriose vertybiniai popieriai turi būti išvardyti per 7 darbo dienas nuo paskirstymo pagrindo užbaigimo.

Bendrovė turėtų griežtai laikytis visų vertybinių popierių paskirstymo ir paskirstymo laiškų / akcijų sertifikatų ir grąžinimo pavedimų terminų bei gauti visų biržų, kurių pavardės yra nurodytos prospekte ar pasiūlymo dokumentuose, sąrašus.

Tuo atveju, kai į biržos prekybos sąrašus neįtraukiama bet kuri vertybinių popierių birža, kai ji pateikė paraišką įtraukti savo vertybinius popierius, ji negali įtraukti akcijų. Tačiau bendrovė gali pateikti skundą Indijos vertybinių popierių biržos valdybai pagal 1956 m. Vertybinių popierių sutarčių (reglamento) įstatymo 22 straipsnį.

[VIII] 1% saugumo reikalavimas:

Viešai ir (arba) teises išleidžiančios bendrovės privalo išleisti 1% emisijos sumos regioninei vertybinių popierių biržai prieš išleidžiant emisiją. Ši suma gali būti prarasta tuo atveju, jei bendrovė neišsprendžia investuotojų skundų dėl pavėluoto grąžinimo pavedimų / akcijų sertifikatų siuntimo, komisinių sumokėjimo už tarpininkus ir pan.

[IX] Mokestis už įkainius:

Visos Biržoje išvardytos bendrovės turi sumokėti Biržai metinius įkainius iki kiekvienų finansinių metų 30 d.

[X] Sąrašo sutarties laikymasis:

Įmonės, norinčios gauti savo vertybinius popierius BSE, privalo sudaryti sutartį su BSE, vadinamą „Listing Agreement“, pagal kurią jos privalo atskleisti tam tikrą informaciją ir atlikti tam tikrus veiksmus, jei to nepadarius, įmonė gali patirti tam tikrų drausminių veiksmų, įskaitant sustabdymą / vertybinių popierių išbraukimas iš rinkos.

Tokiu būdu sąrašo sudarymo sutartis yra labai svarbi ir vykdoma pagal bendrąjį įmonės antspaudą. Pagal biržos prekybos sąrašus bendrovė įsipareigoja, be kita ko, teikti priemones, skirtas skubiam vertybinių popierių perdavimui, registravimui, padalijimui ir konsolidavimui; tinkamai pranešti apie pervedimo knygų ir įrašų datų uždarymą, persiųsti 6 nesudėtingų metinių ataskaitų, balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų kopijas į GSE, kas ketvirtį pateikti akcijų paketus ir finansinius rezultatus; nedelsiant informuoti Biržą apie įvykius, kurie gali reikšmingai paveikti Bendrovės finansinius rezultatus ir jo akcijų kainas, kad atitiktų Bendrovės valdymo sąlygas ir kt.

GSE sąrašo departamentas stebi, kaip bendrovės laikosi sąrašo sutarties nuostatų, ypač kiek tai susiję su kasmetiniu ketvirčių sąrašo mokesčių mokėjimu, rezultatų pateikimu, akcijų modeliais ir įmonių valdymo ataskaitomis. Baudžiamoji byla yra taikoma nevykdančioms bendrovėms.

[XI] Grynųjų pinigų valdymo paslaugos (CMS).

Siekiant supaprastinti biržos mokesčių mokėjimo sistemą, BSE sudarė susitarimą su „HDFC Bank“ dėl rinkliavų rinkimo iš 141 vietos visoje šalyje. Bendrovės, ketinančios pasinaudoti šia galimybe įtraukti į biržos sąrašo mokestį, turėtų pateikti informaciją (kaip nurodyta toliau) grynųjų pinigų valdymo kasoje.

Šie lapeliai yra prieinami visuose HDFC banko filialuose. Tikrinimas turėtų būti atliekamas „Bombay Stock Exchange Limited“ naudai ir turėtų būti mokamas vietoje. Įmonėms prašoma užstato lape paminėti finansinius metus (-ius), už kuriuos mokamas sąrašo mokestis. Mokėjimas, atliktas per bet kuriuos kitus lapelius, nebūtų svarstomas.