Vertė pagal riziką (VaR)

Šiame straipsnyje pateikiama trumpoji pastaba apie rizikos vertę (VaR).

Rizikos vertė nurodo galimus didžiausius nuostolius, kurie bus patirti nustatytu laikotarpiu ir nustatytu patikimumo lygiu, atsiradusiems dėl vertybinių popierių kainos (arba valiutų keitimo kurso) kritimo, atsižvelgiant į istorinius duomenis apie vertybinių popierių kainų elgesį. valiutos keitimo kursą) arba galimų būsimų rinkos pokyčių įvertinimą.

Ši koncepcija taikoma apskaičiuojant atskirų vertybinių popierių, užsienio valiutos pozicijos, nuosavybės akcijų ar šių priemonių portfelio rizikos turinį.

VaR, esant 99% patikimumo lygiui, reiškia 1% tikėtino nuostolio tikimybę. Nuostoliai paprastai yra nurodomi absoliučiais dydžiais konkrečiai sandorio vertei (arba investicinio portfelio vertei).

VaR yra galimų nuostolių įvertinimas, visada tam tikrą laikotarpį tam tikru patikimumo lygiu. Todėl RR RR. 1 000 000 - 99% pasitikėjimo lygiu vienerių savaičių investicijų portfeliui. 100 000 000 reiškia, kad portfelio rinkos vertė greičiausiai sumažės iki didžiausio R. 1 000 000 su 1% tikimybe per vieną savaitę, arba 99% laiko, kurį portfelis tęsis arba viršys dabartinę vertę.

VaR apskaičiuojamas pagal statistinę formulę, pagrįstą rinkos nepastovumu. Nepastovumas yra standartinis nuokrypis nuo vidurkio, ty JAV dolerių / INR valiutų kursų (arba bet kokių kitų turto kainų), pastebėtų per tam tikrą laikotarpį.

Nepastovumas reiškia normalų pasiskirstymo kreivę, o standartinių nuokrypių skaičius - tai vidurkis, kuris reiškia tikimybę pasiekti tikslinį lygį. Nepastovumas, padaugintas iš standartinių nuokrypių, reikalingų tam tikram patikimumo lygiui, rezultatas yra VaR.

Toliau pateikiami veiksmai, susiję su VaR skaičiavimu:

a) Imtis turto, kuriam reikalingas VaR, kainų serijos.

(b) Apskaičiuokite dienos kainos natūralų logaritmą, padalytą iš ankstesnės dienos kainos ir vidurkio.

(c) Apskaičiuokite kiekvieno natūralaus logaritmo skirtumą nuo vidutinio ir kvadratinio skirtumo. Apibendrinkite skirtumų kvadratus.

(d) Apskaičiuokite dispersiją.

e) Apskaičiuokite standartinį nuokrypį.

Žinoma, VaR yra santykinių kainų pokyčių standartinio nuokrypio funkcija (ty kainų pokytis nuo vienos dienos į kitą). Ar istoriniai duomenys ar prognozė turėtų būti naudojami šiam tikslui, yra visiškai paliekami vartotojo nuomonei. Prognozė yra geresnė, jei artimiausioje ateityje bus labai skiriasi nuo istorinių duomenų.

VaR galima apskaičiuoti bet kuriam laikotarpiui, kaip pageidaujama. Visais atvejais standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pirmiau, yra padaugintas iš darbo dienų skaičiaus tuo laikotarpiu, kuriam reikalingas VaR. Darbo dienų skaičius per metus yra 252 (Forex rinka) ir 300 (vertybinių popierių rinka), o per mėnesį - 22 (forex) ir 26 (vertybiniai popieriai).

Ta pati metodika gali būti taikoma apskaičiuojant turto, pvz., Užsienio valiutos ir nuosavybės akcijų, VaR. Norėdami apskaičiuoti portfelio VaR, tiesiog pridėkite atskirų priemonių portfelio VaR (darant prielaidą, kad jų kainų pokyčiai yra visiškai nekoreguoti).

Priešingu atveju, apskaičiuojant portfelio VaR, turi būti naudojamas jo dienos vertės pokytis, siekiant apskaičiuoti nepastovumą ir VaR, kaip nurodyta pirmiau, vienam vertybiniam popieriui.