Premijų akcijų įvertinimas (su skaičiavimais)

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie premijų akcijų vertinimą!

Kartais, nepaisant didelio pelno uždirbimo, bendrovė negali deklaruoti ir mokėti dividendų už likvidžių išteklių, pvz., Pinigų, reikalavimą. Tokiu atveju bendrovė išleidžia naujas akcijas esamiems akcininkams, kurie vadinami premijų akcijomis, užuot mokėję dividendus grynaisiais pinigais. Tačiau po premijos išleidimo padidės nuosavų akcijų skaičius be atitinkamo akcininkų akcininkų turimo grynojo turto padidėjimo. Todėl kiekvienos nuosavybės dalies vidinė vertė visada bus mažesnė po premijos išdavimo.

1 iliustracija:

UAB „Poddar“ balansas 2010 m.

Bendrovė išleido vieną premiją už kiekvieną penkias akcijas, kurias turi akcininkai. Jūsų prašoma apskaičiuoti kiekvienos nuosavybės akcijos vertę prieš ir po Bonus akcijų išleidimo.