Nepakankama kapitalizacija: tai reikšmė ir teisės gynimo priemonės

Nepakankama kapitalizacija: tai reikšmė ir gynimo priemonės!

Nepakankama kapitalizacija gali būti teikiama tais atvejais, kai iš tikrųjų didėja darbo užmokestis, geresnis finansinis planavimas ir veiksmingas valdymas. Dividendų dydis bus labai didelis, o akcijų rinkos kaina taip pat bus labai didelė. Tačiau ši situacija taip pat lemia tam tikras blogas pasekmes.

Pirma, ji gali paskatinti valdymą manipuliuoti savo akcijų verte, parodydama daugiau ar mažiau pelno nei faktinis pelnas ir atvirkščiai.

Antra, didesnės pajamos leistų būsimiems konkurentams patekti į tą pačią veiklą.

Trečia, didesnis darbo užmokesčio lygis gali paskatinti darbuotojus reikalauti didesnio darbo užmokesčio ir kitų socialinių ir ekonominių patogumų bei galimybių.

Ketvirta, vartotojai gali manyti, kad jiems mokama didesnė kaina. Galiausiai, bet ne mažiau svarbu, kad bendrovė gali pritraukti Vyriausybės įsikišimą dėl valdymo vadovaujamos manipuliavimo praktikos.

Jei nepakankamai kapitalizuojama dėl lėšų trūkumo, tai gali sukelti rimtų pasekmių. Pirma, kadangi yra nepakankamas kapitalas, bus nuolatinis bendrovės nesėkmės pavojus.

Ji gali nesugebėti laiku sumokėti savo kreditorių. Tai sugadins įmonės kreditingumą ir reputaciją. Antra, ji turi teikti paskolas su didesne palūkanų norma, kad padengtų akcinio kapitalo trūkumą.

Teisių gynimo priemonės, skirtos nepakankamai kapitalizuoti:

Siekiant ištaisyti nepakankamo kapitalizavimo blogis, 1956 m. Indijos bendrovių įstatymas numato, kad akcijų paskirstymas negali būti atliktas, nebent būtų gautas minimalus pasirašymas.

Kitos teisinės priemonės dėl nepakankamo kapitalizavimo yra šios:

1. Akcijų skaidymas:

Direktoriai turėtų suskaidyti akcijas, kad sumažintų pelno už akciją normą. Tai neturi įtakos bendrai kapitalizacijai, nes sumažinama tik akcijos nominali vertė.

2. Akcijų nominalios vertės padidėjimas:

Kapitalizacija gali būti ištaisyta didinant nuosavų akcijų nominalią vertę, persvarstant turto vertę. Dėl to sumažės pelno vienai akcijai norma. Kitas žingsnis, bendrovė gali pasiūlyti akcininkams akcijų padalijimą ir nominalios vertės padidėjimą.

3. Papildomų akcijų emisija:

Plačiausiai naudojama ir veiksminga priemonė nepakankamai kapitalizacijai yra rezervų konvertavimas į akcijas. Tai sumažins ir dividendus, tenkančius vienai akcijai, ir bendrą pajamų normą.

4. Akcijų ir obligacijų emisija:

Jei nepakankamas kapitalizavimas yra dėl nepakankamo kapitalo, visuomenei gali būti išleista daugiau akcijų ir obligacijų.