Proporcijos, procentai ir santykiai

Perskaitę šį straipsnį, sužinosite apie proporcijas, procentus ir santykius.

Proporcijos :

Bet kurios kategorijos atvejų dalis apibrėžiama kaip skaičius kategorijoje padalintas iš bendro atvejų skaičiaus. Apskaičiuojant proporcijas, daroma prielaida, kad klasifikavimo metodas buvo toks, kad kategorijos yra tarpusavyje nesuderinamos ir kategorija yra išsami. Tai reiškia, kad bet kuris konkretus asmuo buvo įdėtas į vieną ir tik vieną kategoriją.

Norint iliustruoti, atlikime nominalią skalę, susidedančią iš keturių kategorijų, atitinkamai n 1 n 2, n 3 ir n 4 atvejų. Leiskite, kad bendras atvejų skaičius būtų N. Taigi, pirmoje, antroje, trečioje ir ketvirtoje kategorijose asmenų skaičius yra n 1 / N, n 2 / N, n 3 / N ir n 4 / N. Toliau pateikiamoje iliustracijoje bus paaiškinta.

Mokslo studentų dalis tarp vyrų yra 75/317 arba 0, 236; palyginamasis skaičius moterims yra 60/226 arba 0, 265. Kitos proporcijos gali būti apskaičiuojamos panašiai ir rezultatai apibendrinti lentelės forma (18.4 lentelė).

Proporcijos vertė negali būti didesnė už vienybę, ty, 1. Taigi, jei pridedame atvejų proporcijas visose kategorijose, rezultatas yra vienybė. Tai svarbi proporcijų savybė.

Procentai :

Žodžiai procentais reiškia šimtą. Taigi procentas gali būti gaunamas proporcijomis, tiesiog jas dauginant iš 100. Kitaip tariant, procentas yra procentas už šimtą.

18.4 lentelėje pateikti skaičiai taip pat gali būti išreikšti procentais.

Tradiciškai procentai skaičiuojami iki artimiausios dešimtosios dalies ir koregavimai atliekami paskutiniais skaitmenimis, kad sumos būtų lygios 100.

Santykis :

Bet kokio skaičiaus A ir kito skaičiaus B santykis apibrėžiamas kaip skaitmeninis kiekis, gautas dalijant A iš B. Paimkite, kad MA (ekonomika) klasėje yra 800 vyrų studentų ir 300 moterų. Vyrų ir moterų studentų santykis yra 800/300.

Apskaičiuojant santykį, pagrindinis terminas yra žodis „į“. Nepriklausomai nuo kiekio, kuris yra prieš šį žodį, dedamas į skaitiklį, o po jo nurodytas kiekis laikomas vardikliu.

Praktiškai santykis sumažinamas iki paprasčiausios formos atšaukiant bendrus veiksnius arba išreiškiamas vienybės vardikliu. Taigi pirmiau pateiktame pavyzdyje vyrų ir moterų studentų santykis bus parašytas 8: 3 arba 2, 66 - 1.

Proporcija ir procentinė dalis :

Naudojant proporcijas ir procentus, svarbios šios nykščio taisyklės:

i) Visų atvejų skaičius visada turėtų būti nurodomas kartu su proporcijomis ar procentais.

(ii) Procentai neturi būti skaičiuojami, nebent atvejų, kuriais procentinė dalis yra pagrįsta, skaičius yra 50 ar daugiau.

(iii) Procentai gali būti apskaičiuojami bet kuria kryptimi, o kiekviena lentelė turi būti skiriama atidžiai, kad būtų galima tiksliai nustatyti, kaip buvo gautas kiekvienas procentas.