Socialinių tyrimų veiksniai: 6 veiksniai

Šiame straipsnyje kalbama apie šešis svarbius socialinio tyrimo motyvuojančius veiksnius, ty (1) respondentų skatinimą, (2) mokslininko skatinimą, (3) suvokimą ar dalyvavimą, (4) žinių augimą, (5) ieškojimą Pažanga, (6) smalsumas suprasti įvairių socialinių reiškinių ryšį ir priežastį.

Faktorius 1 # Respondento skatinimas:

Mokslininkas priklauso nuo duomenų rinkimo respondentų, kad būtų pasiekti mokslinių tyrimų tikslai, vienas iš svarbiausių tyrėjo uždavinių yra įkvėpti ir paskatinti respondentus su pagarba padėti siekti mokslinių tyrimų tikslų. Kitaip tariant, respondentų motyvacija vaidina svarbų vaidmenį siekiant bet kokio tyrimo sėkmės.

Žmogaus motyvai grindžiami tam tikrais poreikiais, kurie gali būti pirminiai ar antriniai ir kurių intensyvumas skiriasi atsižvelgiant į situaciją ir laiką. Mokslininkas turi ištirti šiuos poreikius, stengtis suprasti jų intensyvumą ir prisiimti atsakomybę juos patenkinti, kad respondentai būtų skatinami atlikti tyrimus.

Motyvacija reiškia bet kokią idėją, poreikį, emociją ar organinę būseną, kuri verčia žmogų imtis veiksmų. Motyvacija yra vidinis veiksnys, integruojantis žmogaus elgesį. Kadangi motyvas yra individo viduje, būtina ištirti poreikius, emocijas ir tt, kad motyvuotų jį bendradarbiauti mokslinių tyrimų darbe.

Toliau pateikiami svarbūs veiksniai, turintys įtakos respondento elgesiui ir paskatinti jį atlikti geriausius rezultatus, kad būtų patenkinti tyrimų poreikiai:

i) Tyrimas turėtų būti nukreiptas į respondento problemos sprendimą.

(ii) Problemos ar temos pobūdis turi būti socialinis.

(iii) Mokslininkas turėtų aiškiai apibrėžti mokslinių tyrimų tikslus.

(iv) Respondentai turi būti informuojami apie tyrimų tikslus. Kuo daugiau žmogus žino apie jo dalyką, tuo daugiau susidomės ir rūpėsis.

v) Respondentai gali būti motyvuoti įtraukti į mokslinius tyrimus, jei jie nuolat pripažįsta savo pastangas. Respondentai teikia vertingą informaciją ir pasiūlymus, kaip sėkmingai atlikti mokslinius tyrimus. Jei tyrėjas giria žodžius už respondentų bendradarbiavimą, jis vis labiau skatina respondentus dalyvauti tyrimo procese. Taigi pripažinimas yra linkęs motyvuoti respondentus pateikti reikiamą informaciją moksliniams tyrimams.

2 faktorius # Mokslininko skatinimas :

Mokslinio darbo sėkmė labai priklauso nuo mokslo darbuotojo motyvacijos.

Toliau pateikiami keli veiksniai, skatinantys mokslininką veiksmingai atlikti tyrimus:

i) Mokslininkas turi turėti konkrečias ir išsamias žinias apie tiriamą dalyką. Jis turi sugebėti pašalinti respondentų abejones dėl tyrimo.

ii) jis turi būti asmeniškai suinteresuotas atliktu tyrimu.

(iii) Mokslininkas turi turėti pakankamai žinių apie respondentus.

(iv) Mokslininkas turi turėti mokslinių tyrimų priemonių idėją.

3 faktorius # Sense arba dalyvavimas:

Dalyvavimas mokslinių tyrimų veikloje nereiškia, kad respondentai dalyvauja teikiant informaciją apie temą ar problemą. Iš tikrųjų, dalyvavimas yra individo psichinis ir emocinis dalyvavimas mokslinių tyrimų sprendimuose, kurie skatina jį prisidėti prie mokslinių tyrimų ir dalintis atsakomybe už jį.

Iš utilitarinio požiūrio tyrimo pagrindinis tikslas yra suprasti socialinį gyvenimą ir bandymą siekti socialinės gerovės. Tačiau tai negali būti padaryta be aktyvaus socialinių tyrimų dalyvių dalyvavimo.

Visiems socialiniams tyrimams, nepriklausomai nuo to, ar jie skirti tam tikros visuomenės dalies plėtrai, ar visai visai visuomenei plėtoti, reikalingas žmonių dalyvavimas. Moksliniai tyrimai reiškia ne tik tyrėjo dalyvavimą, bet ir sąmoningą dalyvių dalyvavimą.

Respondentai dalyvauja mąstyme, nustatydami poreikius, nustatydami poreikių prioritetus, teikdami vertingą informaciją, įgyvendindami ir vertindami kritiškai įvairias mokslinių tyrimų programas. Taigi tai apima ir tyrėjo, ir respondentų dalyvavimą.

Faktorius 4 # Žinių augimas:

Noras didinti žinias skatina žmones atlikti tyrimus savo srityje. Moksliniai tyrimai sistemingai papildo esamas žinias. Todėl žinių ieškojimas yra svarbus motyvuojantis veiksnys socialiniuose tyrimuose. Tiesos atradimas visada verčia žmogų atlikti tyrimus savo visuomenėje.

Factor 5 # Quest for Progress:

Tyrimai pasirodė esąs svarbi ir galinga priemonė siekiant socialinės pažangos. Be mokslinių mokslinių tyrimų būtų labai maža pažanga. Socialinių tyrimų rezultatai suteiks mums galimybę įveikti įvairias socialines problemas. Tyrimai atveria naujas galimybes ir suteikia mums geresnę alternatyvą. Jis didina visų visuomenės vystymąsi skatinančių agentūrų ir organizacijų efektyvumą. Taigi pažangos ieškojimas yra dar vienas motyvuojantis socialinių tyrimų veiksnys.

6 faktorius # Smalsumas suprasti įvairių socialinių reiškinių ryšį ir priežastį:

Moksliniai tyrimai yra tik noras suprasti įvairių faktų priežastinį paaiškinimą ir paaiškinti juos reglamentuojančius gamtos įstatymus. Socialiniai tyrimai stengiasi atskleisti priežastinio ryšio tarp įvairių socialinio reiškinio aspektų ryšį. Siekiant išspręsti socialinę problemą, pirmiausia reikia suprasti pagrindinę šios konkrečios problemos priežastį. Efektyvumo priežastis yra vienas didžiausių mokslinių tyrimų uždavinių, o jo siekis visada skatina žmones atlikti tyrimus.