Maslovo teorija ir Herzbergo motyvacijos teorija

Maslovo teorijos ir Herzbergo motyvacijos teorijos panašumai ir skirtumai!

Panašumai:

1. „Maslow“ ir „Herzberg“ modeliai yra labai panašūs, nes abu pabrėžia skirtingus asmenų poreikius.

2. Žmogaus poreikiai aukštesniame Maslow hierarchijos lygmenyje buvo nurodyti kaip herbergo motyvatoriai.

Taigi Herzbergo dviejų faktorių teorijos yra tik Maslowo motyvacijos teorijos papildymas.

Skirtumai:

(i) Maslowas savo modelį suformulavo remdamasis patirtimi, o Herzberg savo teoriją sukūrė remiantis empiriniais tyrimais.

ii) Maslow atsižvelgia į visus asmenų poreikius, o Herzberg tik atsižvelgia į poreikius, susijusius su aplinka.

iii) Maslow mano, kad mažesni poreikiai, pvz., darbo užmokestis, saugumas, darbo sąlygos ir kt., yra motyvatoriai, o Herzberg juos laiko tik higienos veiksniais, o ne motyvatoriais.

(iv) Maslow teorija taikoma visoms darbuotojų rūšims, o Herzbergo teorija daugiausia taikoma profesionaliems asmenims.