Obligacijų emisija „Par“, „Discount“ ir „Premium“ (apskaitos įrašai)

Obligacijų emisija „Par“, „Discount“ ir „Premium“ (apskaitos įrašuose)!

Obligacijų išleidimo tvarka yra tokia pati kaip akcijų emisijos tvarka. Numatomi investuotojai kreipiasi dėl obligacijų pagal bendrovės išduotą prospektą. Bendrovė gali paprašyti sumokėti visą sumą obligacijoms pagal paraišką arba taikymą ir paskirstymą.

Obligacijų emisijos apskaitos įrašai yra tokie:

Skolos gali būti išleidžiamos nominaliąja, priemoka ar nuolaida.

Obligacijų išleidimas „Par“:

Laikoma, kad obligacijos išleidžiamos nominalia verte, kai suma, surinkta iš obligacijų, yra lygi obligacijų nominaliai vertei. Tokiu atveju apskaitos įrašai yra tokie patys, kaip ir anksčiau.

Obligacijų emisija „Premium“:

Kai obligacijų emisijos kaina yra didesnė už obligacijų nominalią vertę, jie laikomi išleidžiamais priemoka. Apskritai, premijos pinigai renkami kartu su paskirstymo pinigais.

Tokiu atveju apskaitos įrašai yra tokie, kaip:

Skolų išleidimas su nuolaida:

Kai obligacijos emisijos kaina yra mažesnė už jos nominalią vertę, laikoma, kad obligacija išleidžiama su nuolaida. Paskolų emisijos nuolaidų suma paprastai koreguojama paskirstymo metu.

Tokiu atveju apskaitos įrašai yra tokie: