Individuali tiekimo funkcija ir rinkos pasiūlos funkcija

Pastabos dėl individualios tiekimo funkcijos ir rinkos pasiūlos funkcijos!

Kaip ir paklausa, prekių tiekimas taip pat priklauso nuo daugelio veiksnių. Kai visi tiekimo veiksniai yra sujungti kaip funkciniai santykiai, tai vadinama „tiekimo funkcija“.

Tiekimo funkcija rodo funkcinį ryšį tarp tiekiamai prekei tiekiamo kiekio ir jo įtakojančių veiksnių. Jis gali būti taikomas vienam gamintojui (individualiam tiekimo funkcijai) arba visiems rinkos gamintojams (rinkos pasiūlos funkcija).

Individuali tiekimo funkcija:

Individuali pasiūlos funkcija - funkcinis ryšys tarp tiekimo ir veiksnių, turinčių įtakos prekių tiekimui. Jis išreiškiamas kaip: S x = f (P x, P o, P f, S t, T, G) Kur,

S x = nurodytos prekės tiekimas x;

P x = nurodytos prekės kaina x;

P o = kitų prekių kaina;

P f = gamybos veiksnių kainos;

S t = technologijos būklė; T = mokesčių politika;

G = įmonės tikslai.

Rinkos tiekimo funkcija:

Rinkos tiekimo funkcija reiškia funkcinį ryšį tarp rinkos pasiūlos ir veiksnių, darančių įtaką prekės tiekimui rinkoje.

Kaip aptarta anksčiau, rinkos pasiūlą veikia visi veiksniai, turintys įtakos individualiam tiekimui. Be to, joms įtakos turi ir kiti veiksniai, pvz., Įmonių skaičius, būsimi lūkesčiai dėl kainos ir transporto priemonių bei ryšių.

Rinkos tiekimo funkcija išreiškiama taip:

S x = f (P x, P o, Pf, S t, T, G, T, G, N, F, M)

Kur,

S x = tam tikros prekės rinkos pasiūla x;

P x = nurodytos prekės kaina x;

P 0 = kitų prekių kaina;

P f = gamybos veiksnių kainos;

S t = technologijos būklė;

T = mokesčių politika;

G = rinkos tikslai;

N = įmonių skaičius;

F = ateities lūkesčiai dėl P x ;

M = transporto ir ryšio priemonės.