Komunikacijos valdymo svarba: 13 svarba

Šiame straipsnyje kalbama apie trylika svarbių bendravimo vadyboje svarbą, ty (1) sprendimų priėmimo ir planavimo pagrindą, (2) sklandų ir efektyvų organizacijos darbą, (3) palengvina bendravimą, (4) padidina Vadovinis efektyvumas (5) skatina bendradarbiavimą ir pramoninę taiką, (6) padeda kurti veiksmingą lyderystę ir kt.

1. Sprendimų priėmimo ir planavimo pagrindas:

Komunikacija yra labai svarbi priimant sprendimus ir planuojant. Tai leidžia vadovybei užtikrinti informaciją, be kurios gali būti neįmanoma priimti jokio sprendimo. Valdymo sprendimų kokybė priklauso nuo komunikacijos kokybės. Be to, vadovybės sprendimai ir planai turi būti perduoti pavaldiniams. Be veiksmingo bendravimo gali būti neįmanoma pateikti nurodymų kitiems. Veiksmingas bendravimas padeda tinkamai įgyvendinti valdymo planus ir politiką.

2. Sklandus ir efektyvus organizacijos darbas:

Pasak George'o R. Terry, „Jis tarnauja kaip tepalas, skatinantis sklandų valdymo procesą.“ Komunikacija leidžia sklandžiai ir efektyviai dirbti įmonėje. Tik per komunikaciją valdyba keičia ir reguliuoja pavaldinių veiksmus norima kryptimi.

3. Palengvina bendravimą:

Vadyba - tai menas, kaip viskas padaryta per kitus, ir šis valdymo tikslas negali būti pasiektas, nebent yra tikslo ir pastangų darnos. Bendradarbiavimas keičiantis idėjomis ir informacija padeda siekti bendrų veiksmų siekiant bendro tikslo. Jis jungia žmones ir palengvina koordinavimą.

4. Padidina valdymo efektyvumą:

Efektyvus bendravimas didina valdymo efektyvumą. Teisingai sakoma, kad vadyboje niekas nevyksta, kol nebus įvykdytas ryšys. Valdytojo efektyvumas priklauso nuo jo gebėjimo efektyviai bendrauti su savo organizacijos nariais. Tik per komunikaciją vadovybė perduoda savo tikslus ir pageidavimus, teikia instrukcijas ir užsakymus, skiria darbo vietas ir atsakomybę bei vertina pavaldinių darbą.

5. Skatina bendradarbiavimą ir pramoninę taiką:

Efektyvus bendravimas sukuria abipusį supratimą ir pasitikėjimą tarp organizacijos narių. Jis skatina darbdavio ir darbuotojų bendradarbiavimą. Be komunikacijos negali būti patikimų darbo santykių ir pramonės taikos. Tik per bendravimą darbuotojai gali pateikti skundą, problemas ir pasiūlymus vadovybei.

6. Padeda sukurti veiksmingą vadovavimą:

Komunikacija yra veiksmingo vadovavimo pagrindas. Negalima imtis jokių lyderio veiksmų be veiksmingo vadovo ir vadovaujamojo ryšio. Bendravimas yra būtinas norint išlaikyti žmogiškuosius ir lyderio santykius. Jis padeda vadovui (vadovui) ir pavaldiniams (vadovaujamiems) glaudžiai bendrauti tarpusavyje ir padeda sukurti veiksmingą vadovavimą.

7. Motyvacija ir moralė:

Bendravimas - tai priemonė, kuria pavaldžiųjų elgesys keičiamas ir jų veiksmuose vyksta pokyčiai. Per bendravimo darbuotojus yra motyvuota pasiekti įmonės tikslus, o jų moralė stiprinama. Nors motyvacija ateina iš vidaus, vadybininkas taip pat gali motyvuoti žmones efektyviu bendravimu, pvz., Tinkamu pranešimo rengimu, tinkamu bendravimo laiku ir komunikacijos būdu ir tt

8. Padidina valdymo pajėgumą:

Efektyvus bendravimas taip pat didina valdymo gebėjimus. Vadybininkas yra žmogus ir turi laiko ir energijos apribojimų, kuriuos jis gali skirti savo veiklai. Jis turi priskirti pareigas ir pareigas savo pavaldiniams. Vadovaudamas komunikacijai, valdytojas gali veiksmingai perduoti savo įgaliojimus ir atsakomybę kitiems ir taip didina jo vadovavimo gebėjimus.

9. Efektyvi kontrolė:

Vadovaujanti kontrolės funkcija reiškia faktinio rezultato matavimą, lyginant jį su standartais, nustatytais planuose, ir imantis korekcinių veiksmų nukrypimų, jei tokių yra, siekiant užtikrinti įmonės tikslų pasiekimą pagal iš anksto numatytus ir planuojamus veiksmus. Komunikacija veikia kaip veiksmingos kontrolės priemonė. Planai turi būti perduoti pavaldiniams, turi būti išmatuoti ir perduoti aukščiausio lygio vadovybei faktiniai rezultatai ir turi būti imtasi korekcinių veiksmų arba apie juos pranešama, kad būtų pasiekti norimi tikslai. Visa tai gali būti neįmanoma be veiksmingos ryšio sistemos.

10. Pasitenkinimas darbu:

Efektyvus bendravimas sukuria darbuotojų pasitenkinimą darbu, nes didina vadovybės ir darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą ir pasitikėjimą. Atotrūkis tarp vadovybės ir darbuotojų mažinamas efektyviomis ryšio priemonėmis, o darbuotojų tarpusavio priklausomybė yra sukurta. Jie dirba su uolumu ir entuziazmu.

11. Demokratinis valdymas:

Komunikacija taip pat labai svarbi demokratiniam valdymui. Tai padeda pasiekti darbuotojų dalyvavimą valdyme, įtraukiant darbuotojus į sprendimų priėmimo procesą. Nesant veiksmingos ryšių sistemos, negalima perduoti ir decentralizuoti valdžios institucijų.

12. Padidina našumą ir sumažina kainą:

Efektyvus bendravimas taupo laiką ir pastangas. Jis didina našumą ir sumažina išlaidas. Didelio masto gamyboje dalyvauja daug žmonių. Be komunikacijos gali būti neįmanoma dirbti kartu grupėje ir pasiekti didelės apimties gamybos privalumų.

13. Viešieji ryšiai:

Dabartiniame verslo pasaulyje kiekviena verslo įmonė turi sukurti ir išlaikyti gerą įmonės įvaizdį visuomenėje. Vadovybė gali pateikti gerą verslo įvaizdį išoriniam pasauliui tik per bendravimą. Efektyvus bendravimas padeda vadovybei palaikyti gerus santykius su darbuotojais, klientais, tiekėjais, akcininkais, vyriausybe ir bendruomene.