Fiskalinės atsakomybės ir biudžeto valdymo įstatymas, 2000 m

Fiskalinės atsakomybės ir biudžeto valdymo įstatymas, 2000!

Fiskalinės politikos strategijos ataskaitoje turi būti:

a) Centrinės valdžios politika vėlesniems finansiniams metams, susijusi su mokesčių išlaidomis, skolinimosi rinka ir kitais įsipareigojimais, skolinimu ir investicijomis, kainodara ar administruojamomis prekėmis ir paslaugomis, vertybiniais popieriais ir kitų veiklos rūšių, pvz. galimą poveikį biudžetui;

b) Centrinės vyriausybės strateginiai prioritetai vėlesniems finansiniams metams fiskalinėje srityje; ir

c) pagrindin ÷ s fiskalin ÷ s priemon ÷ s ir bet kokių esminių nukrypimų nuo fiskalinių priemonių, susijusių su mokesčiais, subsidijomis, išlaidomis, administruojamomis kainomis ir skolinimusi, pagrindimas;

(d) įvertinimas, kaip dabartinė centrinės valdžios politika atitinka fiskalinės politikos principus, išdėstytus fiskalinės politikos strategijos ataskaitoje, ir vidutinės trukmės fiskalinės politikos pareiškime nustatyti tikslai.

Centrinė vyriausybė imasi tinkamų priemonių, kad pašalintų pajamų deficitą, sumažintų fiskalinį deficitą ir sukurtų pakankamą pajamų perviršį, visų pirma: \ t

a) per penkerius finansinius metus, prasidedančius nuo pradinių finansinių metų 2001 m. balandžio 1 d. ir baigiant 2006 m. kovo 31 d., sumažinti pajamų deficitą iki nulio;

b) kaupti pajamų perviršį ir panaudoti tokią sumą įsipareigojimams, susijusiems su pertekliumi:

c) mažinti fiskalinį deficitą suma, lygi pusei ar daugiau apskaičiuoto bendrojo vidaus produkto (BVP) kiekvienų finansinių metų, prasidedančių 2001 m. balandžio 1 d., pabaigoje;

d) per penkerius finansinius metus, prasidedančius nuo 2001 m. balandžio 1 d. pradinio finansinio laikotarpio, kuris baigiasi 2001 m. balandžio 31 d. 2006 m. kovo mėn.

e) nesuteikia garantijos už bet kurią sumą, viršijančią pusę procentų numatomo bendrojo vidaus produkto per finansinius metus, ir. \ t

f) per dešimt finansinių metų, prasidedančių nuo pradinių finansinių metų 2001 m. balandžio 1 d. ir baigiantis 2011 m. kovo 31 d., užtikrinti, kad visi įsipareigojimai (įskaitant išorės skolą dabartiniu valiutos keitimo kursu) finansinių metų pabaigoje neviršija penkiasdešimties procentų apskaičiuoto bendrojo vidaus produkto per metus.