Esė apie studentų vaidmenį visuomenėje (750 žodžių)

Perskaitykite šią esė apie studentų vaidmenį visuomenėje!

Šiandienos jaunimas yra rytoj tauta. Ir šiandienos jaunimas yra mūsų studentai. Studentai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį visuomenėje ir kaip visuomenė formuojasi karta po kartos. Asmens formavimo laikotarpis yra studentų fazėje, todėl žinoma, kad jis yra lemiamas gyvenimo laikas. Kas šiandien sėjama, tai, kas bus pjaustoma vėliau.

Image Courtesy: wesleylamar.org/wp-content/uploads/2013/0Students.jpg

Švietimas yra tai, kur studentas yra suformuotas. Švietimas - tai faktinis mokinių charakteris. Per švietimą jis supranta faktus ir skaičius ir tai, kaip turėtų būti rūšiuojami dalykai ir koks yra dabartinis scenarijus ir daugelis kitų svarbių svarbių veiksnių. Remiantis šiais veiksniais, jis perprojektuoja savo mintis ir idėjas, ir tai padeda jam laiku, kai jis yra suaugusysis.

Švietimas leidžia mokiniui suprasti savo stiprybes ir laisvę savo gyvenime. Švietimas prasideda ne tik mokykloje, bet ir kiekviename namuose. Vaikas mokosi iš savo namų, mokyklos ir tada iš visuomenės, taigi kiekvienas vaikas, kuris bendrauja, įtakoja jo gyvenimą vėliau.

Kai studentai yra elgiamasi su pagarba ir atsakomybe, jie taip pat yra atsakingi ir gerbę grįždami į visuomenę. Pripažįstami jie sutinka dirbti geresnės visuomenės labui, o ne atsisakyti.

Šiandien yra daug veiklos, kurią mokiniai imasi iniciatyvų visuomenės gerinimui. Matėme, kad jaunesniųjų klasių mokiniai imasi priemonių auginti gėlę ir tokiu būdu skatina informavimo programas apie girosaugos apsaugą ir medžių sodinimo svarbą artimiausioms kartoms, o ne medžių kirtimą. Yra veikla, kurioje studentai skatina senatvės ir gelbėjimo prieglobstį. Kolegijos studentai imasi iniciatyvų padėti seniems ir apleistiems žmonėms gatvėse ir gauti juos į gelbėjimo prieglobstį arba namus, kuriuose jiems yra tinkamas maistas, drabužiai ir vaistai.

Be to, kai visose pasaulio dalyse yra gamtos nelaimė, visos pasaulio mokyklos prisideda prie nukentėjusių žmonių ir pateikia tai, ką jie gali, ir tokios programos padės suvokti mažų vaikų brolijos svarbą. Mokyklose yra NCC stovyklos ir Scout kariai, kurie buvo apmokyti, ir tokiose situacijose jie buvo labai naudingi ir padovanojo tautai geras pagirtinas paslaugas.

Be paslaugų, turime politinę areną, kurioje matomi studentai. Su tinkama motyvacija ir patarimais jie galėtų tapti patikimiausiais, priimtiniausiais ir protingiausiais rytojaus lyderiais. Tačiau, jei jie išnaudojami, jie gali tapti blogiausiais ir korumpuotais lyderiais. Tai mes, kurie atneša gerus ir blogus mūsų mokinius.

Matėme, kaip jaunimas yra vienas iš neigiamų aspektų, pvz., Korupcija, smurtas, terorizmas ir kova už taikos ir tautos saugumą. Tačiau matome, kad jaunimo lėtai artėja prie patriotizmo, kuris sunaikina tautos harmoniją ir taiką.

Studentai veikia kaip tiltai tarp dviejų kartų. Jie turi suvokti ir suprasti šiandien vykstančius įvykius ir pašalinti blogus ir išgauti gerą ir įgyvendinti rytoj. Šiam supratimui reikalingas teisingas švietimas, kuriame dalyvauja tinkamai, ir švietimo sistema turėtų pasirūpinti, kad jie būtų geriau suprantami, o ne klasifikuojami kaip pradinis, vidurinis ar aukštasis mokslas. Mokymo programa ir veikla turėtų būti suformuluota taip, kad būtų interaktyvi ir įdomi, kad studentai suprastų ir parodytų, ką jie mokosi.

Jei šiandien mūsų jaunimas nebus formuojamas, rytoj gali tekti apgailestauti, nes rytoj tauta yra mūsų artėjančio jaunimo rankose, o jie savo ruožtu perduotų tai, ką jie įgijo geresniu formatu, per ateinančias kartas. tautos augimas visuose sektoriuose ir tai yra viena iš galingiausių ir harmoningiausių ateities tautų.

Nustatykite savo mažo vaiko pavyzdį ir jis įsitikins, kad jis tenkins savo lūkesčius rytoj. Kai kiekviena šeima parodo pavyzdį, ji išaugtų į visuomenę ir taip išaugs tautai. Taigi sujunkite rankas dabar už geresnį rytoj per mūsų jaunimą, kuris dabar verčia studentus. Indijai mums reikia, o mes turėtume stovėti HER.