Partnerystės įmonės ir bendrovės skirtumai

Artėjanti diskusija padės jums sužinoti apie skirtumą tarp partnerystės ir įmonės.

i) Teisinė padėtis:

Kadangi partnerystė nėra juridinis asmuo ir skiriasi nuo jos narių, verslą veikia partnerio nemokumas, išėjimas į pensiją ar mirtis. Nors bendrovė yra teisės aktas, todėl ji gali iškelti bylą arba būti iškelta byla arba turėti nuosavybę ir pan. ir tai neturi įtakos nemokumui, išėjimui į pensiją, mirčiai ar akcijų perleidimui.

ii) Narių skaičius:

Partnerystėje minimalus partnerių skaičius yra du ir ne daugiau kaip dvidešimt, o bankininkystės atveju - dešimt, o įmonėje minimalus skaičius - septyni (viešosios bendrovės Co. atveju) ir du (jei yra Private Ltd. Co) ir maksimalus skaičius yra penkiasdešimt (Private Ltd. Co), atsižvelgiant į tam tikras sąlygas.

iii) Atsakomybė:

Bendrovėje įsipareigojimas yra ribotas akcininkų įsigytų akcijų nominalios vertės mastu, o partnerystės atveju partnerių atsakomybė yra neribota.

(iv) Akcijų perleidimas:

Partnerystėje partneris negali perduoti savo akcijų be kitų partnerių sutikimo. Tačiau įmonėje akcininkas gali tai padaryti.

(v) Ryšys:

Partnerystėje vieno partnerio veiksmas yra privalomas kitiems, o kiekvienas partneris turi teisę aktyviai dalyvauti valdyme, o įmonėje tai nėra laikomasi, o įmonę valdo asmenų grupė, žinoma kaip valdyba. Direktoriai (BOD).

(vi) Teisės ir pareigos:

Partnerystėje partnerių teises ir pareigas reglamentuoja partnerystės aktas ir tą patį gali pakeisti partneriai. Tačiau įmonėje tą patį reglamentuoja asociacijos memorandumas, ir tą patį galima pakeisti tik tam tikrais teisiniais formalumais; direktorių pareigas ir įgaliojimus reglamentuoja įstatai, o tą patį akcininkas gali pakeisti ir specialiu nutarimu.

vii) formavimo priemonė:

Partnerystės įmonė gali būti lengvai formuojama, tačiau įmonė yra suformuota po tam tikrų etapų.

viii) Sąskaitos ir auditas:

Partnerystėje sąskaitų auditas yra neprivalomas, ty neprivalomas, o įmonėje sąskaitų apskaita yra privaloma ir tuo pačiu metu yra privaloma pateikti metinę ataskaitą su pelno (nuostolio) ataskaita ir balansu. —Kuri netaikoma partnerystės atveju.

ix) kreditorių reikalavimas:

Partnerystėje neapmokėti įmonės kreditoriai gali vykdyti partnerystės turtą ir taip pat ir individualų partnerių turtą. Bendrovėje nesumokėti kreditoriai neturi tokios galios. Jie gali žiūrėti tik į įmonės turtą.

(x) Įgaliojimų apribojimas:

Partnerystėje konkretus partnerio įgaliojimų apribojimas, įtrauktas į partnerystės aktą, negalės paveikti pašalinių asmenų, tačiau įmonėje jos yra veiksmingos prieš visuomenę, nes tai yra viešas dokumentas.

xi) Ištirpimas:

Partnerystės įmonė gali būti bet kuriuo metu nutraukta bet kurio partnerio, partnerio mirties ar nemokumo metu, nebent partnerystė būtų sudaryta nustatytam laikotarpiui. Tačiau bendrovė turi nuolatinį paveldėjimą. Sąlygos, turinčios įtakos nariui, neturės įtakos jos egzistavimui.